Nokia na swoim Twit­terze poin­for­mowała, że w środę o godzinie 8 rano  pokaże coś kwadra­towego. Czyżby miała to być Lumia z klaw­iaturą QWERTY? Tak wynika z dołąc­zonej grafiki.

Co powiecie na nowy smart­fon Nokii w tym tygod­niu? W dodatku taki, który by kom­plet­nie się różnił od całej reszty tego pro­du­centa? Właśnie takiego czegoś możemy się spodziewać!

Na Twit­terze Nokii został umieszc­zony następu­jący wpis:

W środę, o godzinie 7 czasu GMT coś się wydarzy. Czekaj więc zatem, bądź stań się kwadratem!


Dzięki tej wiado­mości możemy przy­puszczać, że smart­fon otrzyma obu­dowę w ksz­tał­cie kwadratu, a na obrazku możemy ujrzeć kawałek klaw­iatury QWERTY. Widać, że Nokia nie boi się śmi­ałych pomysłów i stać ją na wiele w wędrówce do celu, jakim jest odzyskanie swo­jego dawnego blasku.

Moim pier­wszym sko­jarze­niem co do nad­chodzącego smart­fona Nokii jest Motorola Flipout, która niestety nie osiągnęła wielkiego sukcesu, choć oso­biś­cie uważam ją za niesamowicie fajną komórkę. Była to praw­dopodob­nie pier­wsza próba stworzenia slid­era otwier­anego poprzez obróce­nie klapki o 90° jak i tele­fonu w ksz­tał­cie kwadratu. Ostate­cznie Flipouta zabił brak aktu­al­iza­cji i bardzo słaby wyświ­et­lacz, a szkoda — pomysł był świetny i ten smart­fon pewnoś­cią robił bardzo dobre wrażenie.

Na zdję­ciu zakrę­cona Motorolga Flipout — być może nowa Lumia będzie wyglą­dać podobnie

 

Co sądzi­cie o takim smart­fonie? Jeśli Nokia chce wypuś­cić swoją wer­sję Flipouta z Win­dows Phone, lep­szymi podze­społami, więk­szym i bardziej szczegółowym wyświ­et­laczem oraz aparatem Pure­View to… chcę ją wziąć do domu, teraz!

 

Ciekawe? Podziel się!