Najwięk­szą bolączką Nexusa 4 była jego niewielka pamięć wewnętrzna. Jest szansa, że wkrótce pojawi się odświeżony model o dwukrot­nie więk­szej pojemności.

Nexus 4 to świetny smart­fon, lecz u mnie (i nie tylko) zgar­nął baty za niewystar­cza­jącą ilość wbu­dowanej pamięci. 16 GB to zde­cy­dowanie za mało dla osób,  które chci­ałyby uży­wać swo­jego smart­fona wszech­stron­nie — zbiory muzy­czne, albumy zdjęć, trójwymi­arowe gry i filmy w wysok­iej rozdziel­czości być może i zmieszczą się, lecz nie wszys­tkie na raz.

Prob­lem miałaby rozwiązać nowa wer­sja smart­fona od LG/Google, który miałby zostać zaprezen­towany na nad­chodzącej kon­fer­encji Google I/O, która odbędzie się 15–17 maja w San Fran­cisco. Otrzyma on 32 GB pamięci wewnętrznej, co z pewnoś­cią jest wielkim plusem. Tak jak w przy­padku obec­nej wer­sji, nowy Nexus 4 nie zostanie wyposażony w slot na karty pamięci. Będzie za to wspierał łączność LTE.

Pon­adto, nowy LG Nexus 4 ma zostać wyposażony w Androida Key Lime Pie 5.0, którego pre­miera nade­jdzie wraz ze smart­fonem. Oczy­wiś­cie, posi­adacze starszych czwórek również będą mogli pobrać aktu­al­iza­cję — nazwa Nexus zobowiązuje.

Propozy­cja może i jest ciekawa, lecz warto mieć na uwadze, że pod­czas Google I/O zapewne zostanie przed­staw­iony także zupełnie nowy Nexus 5, który stanie się jeszcze lep­szym urządze­niem. Możliwe więc, że ulep­szony Nexus 4 będzie sprzedawany po cenie obec­nego modelu.

Via

Ciekawe? Podziel się!