Wolf­son jest pro­du­cen­tem układu odpowiada­ją­cym za jakość dźwięku na odpowied­nio wysokim poziomie, na który mogliśmy napotkać się już w niek­tórych Sam­sun­gach. Kore­ański pro­du­cent okazuje się być zad­owolony ze współpracy, gdyż naw­iązał z Wolf­sonem umowę na długie lata.

Jeśli słuchal­iś­cie kiedyś za pomocą słuchawek muzyki z Sam­sunga Galaxy S/S III/Note’a II czy Note’a 10.1, mogliś­cie zwró­cić uwagę na bardzo dobrą jakość dźwięku. Jest ona taka za sprawą zas­tosowanego w tych urządzeni­ach spec­jal­isty­cznego chipu Wolf­sona odpowiada­jącego za dźwięk.

Dla Wolf­sona, małej szkock­iej firmy, jest to bardzo duże wyróżnie­nie, które poz­woli przynieść spore zyski. Sam­sung z kolei będzie miał kole­jnego asa w rękawie i być może przekona do swoich smart­fonów niezde­cy­dowanych audiofilów.

Wraz z dniem 11 kwiet­nia została naw­iązana umowa, na mocy której Sam­sung otrzy­mał wyłączność na stosowanie chipsetów w urządzeni­ach mobil­nych. Dzięki umowie o dostawie kom­po­nen­tów, firmy naw­iążą ze sobą zde­cy­dowanie bliższą współpracę. Jak długą? Ofic­jalne oświad­cze­nie zaw­iera wymi­ja­jącą odpowiedź: wielo­let­nią.

Miejmy nadzieję, że Wolf­son cią­gle będzie się starał o poprawę jakości swoich chipsetów i postawi nie na mar­ket­ing i dobrą markę, lecz na jak najlep­szą jakość. Przykład Beats Audio pokazuje, że można zro­bić z niezbyt odkry­w­czej rzeczy, jaką jest nieco podra­sowany equal­izer, chwytliwy bajer.

Via

Ciekawe? Podziel się!