W tej chwili osoby szuka­jące dla siebie tableto­fona, nie mają wyboru — musi to być Android, gdyż do tej pory nie pow­stało żadne urządze­nie tego typu z innym sys­te­mem oper­a­cyjnym. Według doniesień może to się zmienić za sprawą Nokii, która może dołączyć do pro­du­cen­tów tabletofonów.

W związku z aktu­al­iza­cją GDR3, która będzie dostępna dla Win­dows Phone 8 pod koniec tego roku odniosłem wraże­nie, że za sprawą lep­szej obsługi więk­szych ekranów będziemy mogli się spodziewać za jakiś czas paru tableto­fonów korzys­ta­ją­cych z Win­dows Phone. Nie musi­ałem długo czekać, gdyż już teraz mówi się o fińskim odpowied­niku Galaxy Note’a II.

The Finan­cial Times donosi, że tableto­fon Nokii będzie charak­tery­zował się wymi­arami zbliżonymi do Galaxy Note II, lecz nie więk­szymi. Mówi się o pię­ciocalowej przekąt­nej, lecz sądzę, że Nokia pokusi się o więk­szy ekran. Jak na urządze­nie tego typu, nie zabraknie niezwykle szczegółowego wyświ­et­lacza FullHD (którego obsługę przez Win­dows Phone umożliwi aktu­al­iza­cja GDR3).

Głównym konkurentem dla Nokii będzie Galaxy Note II i niewydany jeszcze Note III. Nie sądzę, by łatwo było stworzyć pro­dukt z taką siłą prze­bi­cia, który mógłby się zbliżyć wynikami sprzedaży do urządzeń Sam­sunga. Być może Nokia postara się przy­ciągnąć klien­tów jakąś wyjątkową cechą nie­ofer­owaną przez konkurencję, jak np. aparat Pure­View o ogrom­nej rozdziel­czości. Na razie są to jed­nak domysły, gdyż więcej infor­ma­cji na temat tableto­fonu Nokii jeszcze nie ma.

Via

Ciekawe? Podziel się!