HTC One był pier­wszym smart­fonem, który sko­rzys­tał z nowa­torskiej tech­nologii zwanej jako Ultra­pik­seleJak się okazuje, wkrótce komórek wyposażonych w nią może być więcej.

Ultra­pik­sele to tech­nolo­gia mająca swoich zwolen­ników i prze­ci­wników. Trzeba przyz­nać, że jej sposób dzi­ała­nia jest zgoła inny do tego, co ofer­ują rywale. Pozwala ona na wykony­wanie zdjęć o lep­szym odw­zorowa­niu kolorów, mniejszym zaszu­mie­niu i lep­szej ostrości kosztem cen­nych megapik­seli, które przez wiele niedoświad­c­zonych osób są głównym wyz­nacznikiem jakości zdjęć.

Zgod­nie z chińskim prawem, aby smart­fony mogły wejść na tamte­jszy rynek, muszą prze­jść przez odpowied­nie testy w celu otrzy­ma­nia wyma­ganych cer­ty­fikatów. Właśnie dzięki temu poz­nal­iśmy szczegóły na temat nowego HTC.

HTC według Chińczyków posi­ada nazwę 606w, choć do sprzedaży wejdzie zapewne pod nazwą M4. Otrzyma on pro­ce­sor Snap­dragon 400, GPU Adreno 305, 1 GB pamięci RAM oraz Androida 4.1.2 z całkiem nową nakładką Sense 5.

Co dzi­wne, nie mamy żad­nych dodatkowych infor­ma­cji na temat głównego aparatu. Wiemy tylko tyle, że zostanie wyposażony w Ultra­pik­sele. Nie znamy jego rozdziel­czości ani żad­nych innych para­metrów. Z kolei wiadomo, że przedni aparat otrzyma matrycę 1,6 Mpix.

HTC M4 nie prezen­tuje się pory­wa­jąco. Będzie to propozy­cja dla osób, które nie zamierzają wydawać sporych pieniędzy na nowy tele­fon. Niestety, jak to zwykle bywa w tego typu prze­ciekach, nie znamy nawet przy­bliżonej daty pre­miery urządzenia.

Via

Ciekawe? Podziel się!