Face­book Home to nowy pomysł por­talu społecznoś­ciowego, który ma zin­te­grować ze sobą smart­fony jeszcze bardziej, niż znal­iśmy to do tej pory. Aplikacja już jest dostępna, lecz Polacy muszą obe­jść się ze smakiem.

Pomysł na launcher stwor­zony przez twór­ców Face­booka zain­try­gował mnie niemało, więc tar­gała mną spora chęć na przetestowanie tego wynalazku. Nawet pomimo, że nie jestem wielkim fanem Face­booka. Wręcz prze­ci­wnie, swoje konto na Twar­zok­siążce odwiedzam raczej rzadko, lecz może Face­book Home byłby w stanie to zmienić?

No niestety nie zmienił tego. I nie dlat­ego, że jest słaby, lecz… po prostu nie jest obec­nie dostępny w naszym kraju. Mój One X po prostu nie widzi pro­gramu w Google Play, nato­mi­ast jego przeglą­dark­owy odpowied­nik wyraża się jasno:

Aplikacja jest niez­godna ze wszys­tkimi Twoimi urządzeniami.

Nawet ludzie prze­by­wa­jący za granicą mają kłopoty, gdyż Face­book Home wspiera niewielką liczbę urządzeń. Są to:

  • HTC First
  • HTC One (ofic­jal­nie wspier­any, lecz wciąż aplikacja nie jest dostępna)
  • HTC One X
  • HTC One X+
  • Sam­sung Galaxy Note 2
  • Sam­sung Galaxy S3
  • Sam­sung Galaxy S4 (ofic­jal­nie wspier­any, lecz wciąż aplikacja nie jest dostępna)

Wielu z tych, którym szczęśli­wie udało się zain­stalować poprawnie Face­book Home, nie było zbyt rozen­tuz­jaz­mowanych. Na Google Play śred­nia ocena aplikacji wynosi w tej chwili 2,5/5, co jest bardzo słabym wynikiem, a ponad 1000 osób ze wszys­t­kich 2419 wys­taw­iło pro­gramowi najniższą notę. Zatem praw­dopodob­nie nie mamy czego żałować — poczeka­jmy, może po paru aktu­al­iza­c­jach będzie lep­iej, a może nawet lep­iej, że Face­book Home nie trafił w tym momen­cie do szer­szego grona odbiorców.

Via

Ciekawe? Podziel się!