Już wcześniej pisal­iśmy o aktu­al­iza­cji GDR3 dla Win­dows Phone 8, która przys­to­suje ten sys­tem do obsługi więk­szych rozdziel­czości. Jak się okazuje, nie będzie to jedyna znacząca nowość. Możemy spodziewać się paru ciekawych zmian w wyglądzie systemu.

Duże wyświ­et­lacze oznaczają dużą przestrzeń do wyko­rzys­ta­nia. Twórcy tableto­fonów pracu­ją­cych na Androidzie zdają sobie z tego doskonale sprawę, dzięki czemu te urządzenia korzys­tają z np. dodatkowych rzędów ikon w tzw. draw­erze. Microsoft nie chce zostać w tyle — jego sys­tem też będzie przys­tosowany do więk­szych urządzeń.

Szał na pow­ięk­szanie urządzeń nie ominie pro­du­cen­tów smart­fonów z Win­dows Phone. Microsoft tworząc GDR3 jed­noz­nacznie daje im do zrozu­mienia, że czeka na tableto­fony pracu­jące na jego sys­temie. Pier­wszą poz­naną nowoś­cią ma być obsługa wyświ­et­laczy Full HD, które są ostat­nio bardzo często wyko­rzysty­wane w wiel­kich smartfonach.

Teraz dowiadu­jemy się, że ekran główny w Win­dows Phone 8 po aktu­al­iza­cji GDR3 będzie mógł zaw­ierać jedną kolumnę kafelek więcej, dzięki czemu na jed­nym ekranie użytkownik będzie miał do dys­pozy­cji znacznie więcej ele­men­tów. Jak mogłoby to wyglą­dać, zostało przed­staw­ione na poniższej wizualizacji:

Czy według Was zmi­any w Win­dows Phone 8 idą w dobrym kierunku? Zde­cy­dowanie widać, że Microsoft stara się podążać ścieżkami wyty­c­zonymi przez Sam­sunga - miejmy nadzieję, że wie, co robi.

Via

Ciekawe? Podziel się!