ZTE Geek to nowa propozy­cja od chińskiego ZTE. Jego najważniejszą cechą jest nowy pro­ce­sor Clover­Trail+ stwor­zony przez Intela, który  charak­teryzuje się wysokim tak­towaniem 2 GHz.

Intel, choć przo­duje jako pro­du­cent pro­ce­sorów w kom­put­er­ach oso­bistych, nie odniósł sukcesu w przy­padku urządzeń mobil­nych. Jego układ o nazwie Atom mogliśmy znaleźć w ZTE Grand X In, lecz jed­nym śred­nio udanym smart­fonem Pol­ski nie da się zawo­jować. Atomy w znacznej więk­szości trafiły do chińs­kich urządzeń, których próżno szukać w naszym rejonie.

ZTE na szczęś­cie się nie pod­daje i dziel­nie wal­czy. Jego najnowszym dziełem jest ZTE Geek, którego możemy śmi­ało nazwać następcą Grand X In.

Geek został wyposażony w pro­ce­sor Atom Z2580 z nowej serii Clover­Trail+, który odz­nacza się wysoką częs­totli­woś­cią tak­towa­nia 2 GHz i pro­ce­sem tech­no­log­icznym 32nm. Oprócz tego, tele­fon otrzyma pię­ciocalowy wyświ­et­lacz o rozdziel­czości 720p, 1 GB pamięci RAM oraz aku­mu­la­tor 2300 mAh. Na wszelkiego rodzaju dane przez­nac­zone zostało 8 GB pamięci wewnętrznej. Domorosłych fotografów będzie musiał zad­owolić aparat główny 8 Mpix oraz przedni 1 Mpix. Całoś­cią ma zarządzać Android 4.2 Jelly Bean.

ZTE jeszcze nie poin­for­mowało o dacie wprowadzenia smart­fona do sprzedaży oraz o cenie. Wszyscy zain­tere­sowani Geekiem powinni przede wszys­tkim teraz wypa­try­wać bench­marków pro­ce­sora — na razie to, jak z przetwarzaniem danych radzi sobie CPU jest zagadką.

 

Ciekawe? Podziel się!