Za sprawą AdDu­plex możemy prześledzić kilka ciekawych statystyk doty­czą­cych sys­temu Win­dows Phone. Jaki smart­fon z WP jest najpop­u­larniejszy? Czy HTC depcze po pię­tach Nokii? W jakim kraju Nokia radzi sobie najlepiej? To tylko niek­tóre z pytań, na które udzielono odpowiedzi.

Wiel­bi­ciele Nokii mają prawo być zad­owoleni — żadna z konkuren­cyjnych firm nie może jej dorów­nać w kwestii Win­dows Phone’ów. Nie ma co jed­nak ukry­wać, że nie jest to żad­nym zaskocze­niem — w końcu jest to jedyny duży pro­du­cent tworzący urządzenia przez­nac­zone wyłącznie na tę plat­formę. Pytaniem nie jest: która firma sprzedała najwięcej Win­dows Phone’ów?, lecz: Jak wielka jest przewaga Nokii?

No właśnie. Aż 4 na 5 wszys­t­kich smart­fonów z sys­te­mem Microsoftu to Nokie. Na drugim miejscu zna­j­duje się HTC ze swoimi 14% całości, a trzeci jest Sam­sung, który zagar­nął 5% dla siebie.

Z następ­nego wykresu wynika, że aż sie­dem najpop­u­larniejszych smart­fonów z Win­dows Phone zostało stwor­zonych przez fińską Nokię. Pozy­cję lid­era zajęły ex aequo Nokia Lumia 920 i Lumia 800. Trzeba przyz­nać, że dziewięćset­d­wudzi­estka radzi sobie naprawdę nieźle, jak na tak drogi smartfon.

Dwa ostat­nie wykresy pokazują sto­sunek Nokii do innych Win­dows Phone’ów w poszczegól­nych kra­jach. Co ciekawe, Nokia radzi sobie lep­iej w Argen­tynie i Urug­waju aniżeli w jej ojczyźnie — Fin­landii. Z kolei w Kraju Wschodzącego Słońca firma radzi sobie wręcz trag­icznie. No cóż, Japończycy zawsze się potrafili wyróżnić.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!