Jed­nym z ograniczeń Win­dows Phone 8 jest to, że nie obsługuje rozdziel­czości ekranu więk­szych niż 1280×768. W tym roku mają zostać wdrożone zmi­any, które poz­wolą na stosowanie wyświ­et­laczy FullHD.

Obecny rok zde­cy­dowanie należy do smart­fonów z wyświ­et­laczami FullHD. Każdy nowy flagowiec wręcz musi posi­adać taki ekran. By nie być gołosłowny - Sony Xpe­ria Z, Sam­sung Galaxy S4 czy HTC One — wszys­tkie z tych smart­fonów pracują na rozdziel­czości 1080p.

Pro­du­cenci nie mogą wyposażyć swoich Win­dows Phone’ów w takie ekrany z prostej przy­czyny — tak wysoka rozdziel­czość nie jest wspier­ana sys­te­mowo. Sytu­acja ma się zmienić wraz z nade­jś­ciem dużej aktu­al­iza­cji GDR3 (Gen­eral Dis­tri­b­u­tion Release), która trafi do użytkown­ików najpewniej w listopadzie lub grud­niu bieżącego roku.

GDR3 ma również zapewnić wspar­cie dla najnowszych pro­ce­sorów Qual­comma (Snap­dragon 600/800), co także jest bardzo dobrą wiadomością.

Microsoft takim ruchem chce sprawić, by twórcy smart­fonów na jego plat­formę (m.in Nokia i HTC) spróbowali zawal­czyć w seg­men­cie ponad pię­ciocalowych tableto­fonów, zdomi­nowanym przez Androida. Muszę stwierdzić, że wizja odpowied­nika Note’a II stwor­zonego przez Nokię wygląda w moich myślach naprawdę intere­su­jąco. Ale czy się sprzeda wystar­cza­jąco dobrze?

Via

Ciekawe? Podziel się!