Google szykuje nam sporo zmian, które już wkrótce powin­niśmy ujrzeć na własne oczy. Wśród nich będzie Sklep Play, który zostanie prze­bu­dowany w bardzo dużym stopniu.

W newsie, który zna­j­duje się pod tym (Google intere­suje się kup­nem komu­nika­tora What­sApp - Klik!), mogliś­cie przeczy­tać na temat sporych zmian w struk­turze aplikacji Google’a. Możemy się spodziewać, że niedługo czeka nas mnóstwo zmian w usłu­gach Google dla Androida, które będą mieć na celu m.in. ujed­no­lice­nie całości.

Nowy sklep Google Play (wer­sja 4.0) będzie się odz­naczać odmienioną szatą graficzną. Stanie się ona zde­cy­dowanie bardziej min­i­mal­isty­czna i przy­wodząca na myśl usługę Google Now czy notat­nik Google Keep. Przy­ciski doty­czące poszczegól­nych dzi­ałów staną się odsep­a­rowane od siebie i otrzy­mają kolorowe ikony. Martwi mnie jedynie ich wielkość  - nie są zbyt duże, a w takim miejscu jak Google Play gigant z Moun­tain View szczegól­nie powinien postawić na wygodę użytkowa­nia, w tym dla posi­adaczy smart­fonów o małych ekranach.

Zmi­anie ma ulec także kat­e­go­ryza­cja aplikacji. Niek­tóre dzi­ały zostaną scalone a inne dodane. Przepro­jek­towana zostanie nawet ikona Sklepu, która będzie przy­pom­i­nać… obecne logo wrzu­cone do miski dla psa.

Dla nas najważniejszym pytaniem jest to, czy wraz z nową wer­sją Google Play Polacy otrzy­mają rozsz­er­zoną funkcjon­al­ność. W naszym kraju nie dzi­ałają takie usługi, jak np. kupno muzyki , filmów czy e-booków. Myślę, że szansa na pojaw­ie­nie się tych usług jest całkiem spora.

Google Play w wer­sji 4.0 praw­dopodob­nie zostanie ujawniony na kon­fer­encji Google I/O, która odbędzie się już za miesiąc.

 

Ciekawe? Podziel się!