Wśród komu­nika­cyjnych usług Google’a panuje naprawdę duży bała­gan. Z tej racji firma rozważa kupno firmy, która odpowiada za jeden z najlep­szych komu­nika­torów wszech plat­form — mowa o What­sAp­pie. Cena? Może być nawet dziesięciocyfrowa!

Google od jakiegoś czasu zmaga się z prob­le­mem ujed­no­lice­nia swoich usług. Jest ich tak wiele, że ciężko sprawić, by współ­grały ze sobą. Najwięk­szy prob­lem Google ma ze swoimi inter­ne­towymi komu­nika­torami. Tak jakoś się złożyło, że obec­nie mamy dwa takie pro­gramy od giganta z Moun­tain View — jedną jest Czat z Google+ a drugą Google Talk.

Od jakiegoś czasu można usłyszeć o pro­jek­cie Bab­ble, który miałby połączyć to wszys­tko w jedną całość. Teraz mówi się, że Google chce sko­rzys­tać z pomocy mis­trzów w tej dziedzinie — firmą What­sApp, twórcą komu­nika­tora o tej samej nazwie.

Tak wygląda inter­fejs Google Bab­ble na scree­nie z wycieku.

Moim zdaniem What­sApp to najlep­szy ist­niejący mobilny komu­nika­tor, który konkurencję zostawia daleko w tyle — jest szy­bki, intu­icyjny i wiado­mości wysyłane za jego pomocą zawsze dochodzą, więc uważam decyzję Google’a za wyśmien­itą. Miejmy nadzieję, że kupno firmy nie spowoduje zniknię­cia z Google Play aplikacji w jej obec­nym stanie, choć takie coś nie powinno mieć miejsca.

Speku­lanci mówią, że Google może prze­jąć What­sAppa za aż mil­iard dolarów, co zdaje się być astro­nom­iczną sumą jak firmę pro­duku­jącą aplikację mobilną.  Przy­pom­ni­jmy, że Face­book za okrągły mil­iard ziel­nych nabył słyn­nego Insta­grama.

 

Ciekawe? Podziel się!