Jeśli zna­j­du­jesz się w Warsza­wie i jesteś posi­adaczem Nokii Lumia, masz możli­wość wzię­cia udzi­ału w wyjątkowej pro­mocji, dzięki której będziesz mógł korzys­tać z tak­sówki zupełnie za darmo.

Takiej akcji pro­mo­cyjnej jeszcze nie było! Dzięki współpracy Nokii z iTaxi od 2 kwiet­nia po Warsza­wie poruszają się dwie spec­jalne tak­sówki. Jeśli jesteś posi­adaczem smart­fona Nokia Lumia, możesz korzys­tać z usług przez nie ofer­owane bez żad­nych kosztów.

Na jakiej zasadzie to dzi­ała? Po prostu wystar­czy zamówić tak­sówkę poprzez aplikację iTaxi na smart­fonie Nokia Lumia i wybrać dowolny kurs na tere­nie Warszawy. Należy jed­nak wziąć pod uwagę, że kurs nie może przekroczyć wartości 200 zł — wtedy pro­mocja nie będzie już nam przysługi­wała. Z dar­mowej prze­jażdżki możemy się cieszyć raz na 96 godzin (dokład­nie 4 dni).

Toy­oty Aven­sis pełniące rolę tak­sówek łatwo rozpoz­nać po swoim niety­powym, niebieskim kolorze. Ich kierowcy będą sprawdzać model komórki osoby zamaw­ia­jącej kurs oraz poproszą ją o potwierdze­nie swo­jego nazwiska. Reg­u­lamin może­cie znaleźć tutaj.

Akcja rozpoczęła się 2 kwiet­nia i będzie trwać aż do 29 czer­wca, więc nad­spodziewanie długo. Mam nadzieje, że nasi czytel­nicy prze­by­wa­jący w Warsza­wie nie raz wezmą w niej udział :) 

Ciekawe? Podziel się!