W Internecie pojaw­iło się zdję­cie nowego smart­fona Nokii. Mowa o Lumii 950. Możliwe, że właśnie tak będzie wyglą­dać jeden z następ­nych mod­eli fińskiego producenta.

To, że Nokia ma w planach stworze­nie następcy Lumii 920, wiemy już od dawna. Widocznie wkrótce może on ujrzeć światło dzi­enne, gdyż już teraz został schwytany na zdję­ciu. Oto on:

Na infor­ma­cje o Lumii 950 wpadli redak­torzy ser­wisu WPCen­tral za pośred­nictwem anon­i­mowego nadawcy. Powiedział on, że uch­wycony smart­fon jest pro­to­typem i jego wygląd może się zmienić.  Jest to wielce praw­dopodobne — taki blokowy wygląd mało współ­gra z pozostałymi mod­e­lami Nokii.

Wewnątrz Lumii 950 ma się znaleźć aparat o rzekomo świet­nych para­me­trach korzys­ta­jący z tech­nologii zas­tosowanych we wcześniejszych mod­elach fotograficznych (bezs­tratny zoom, opty­czna sta­bi­liza­cja obrazu, nad­próbkowanie), choć nie będzie to wyczeki­wany moduł Pure­View 41 Mpix.

Poza tym, tele­fon wyposażono w wyświ­et­lacz 1280x768 pik­seli i 2 GB pamięci RAM. Niestety, nie znamy więk­szej ilości szczegółów.

Jak uważa­cie? Czy mamy do czynienia ze zręcznie skle­conym fotomon­tażem, czy jest to rzeczy­wisty pro­to­typ Nokii? Opinię pozostaw­iam Wam.

Via

Ciekawe? Podziel się!