Ostat­nio coś ruszyło pod wzglę­dem wychodzenia nowych gier na Win­dows Phone. Użytkown­icy sys­temu Microsoftu mogą już teraz zagry­wać się w bijącą reko­rdy pop­u­larności grę z iOS i Androida, jaką jest Tem­ple Run.

Tem­ple Run jest jedną z tych gier, która pomimo prostych zasad potrafi przy­ciągnąć na długie godziny. Gracz ma za zadanie sterować swoją postacią w taki sposób, by przeżyć jak najdłużej i zebrać przy okazji jak najwięcej zło­tych monet. Po drodze oczy­wiś­cie trafi­amy na różne przeszkadza­jki. Są to zakręty (gdy się pojawią, należy prze­sunąć pal­cem wsz­erz ekranu), dzi­ury i konary (które trzeba przeskoczyć pociąg­nię­ciem w górę) oraz niskie tunele czy płomie­nie (pod którymi należy się prześl­iznąć za pomocą sła­jp­nię­cia w dół). Ogól­nie rzecz ujmu­jąc, gra jest bardzo dynam­iczna i wymaga nieprz­er­wanej uwagi oraz dobrego refleksu.

Tem­ple Run stało się wielkim hitem, o czym świad­czy fakt, że zostało pobrane ponad sto mil­ionów razy! Teraz licznik może wzbić się w górę jeszcze bardziej za sprawą wyda­nia przez­nac­zonego dla sys­temu Win­dows Phone 8 (Nokia Lumia 920/820/620, HTC 8S/8X, Sam­sung ATIV S…). Niestety, nie przewidziano wer­sji dla starszego Win­dows Phone 7.

Cieszy mnie to, że na Win­dows Phone 8 pojawia się coraz więcej intere­su­ją­cych pro­dukcji. Szkoda tylko, że są one od dawna dostępne na innych plat­for­mach, a gry na WP lądują z wielkim opóźnie­niem. W tym konkret­nym przy­padku wynosi ono aż 18 miesięcy (wtedy Tem­ple Run trafiło do App Store)! W między­cza­sie na Androida i iOS zostało wydanych kilka następ­nych części tej gry, więc… gracze otrzy­mali starocia.

Tem­ple Run — Download

Ciekawe? Podziel się!