Tak jak w przy­padku Sam­sunga Galaxy S III, Sam­sung Galaxy S4 otrzyma swoją pom­niejs­zoną odmi­anę. Warto się nią zain­tere­sować, czy będzie to zwykłe wyko­rzys­tanie wiz­erunku marki w celu sprzeda­nia prze­cięt­nego smartfona?

Na Tweet­erze nie­jakiego Ermeka Kubany­ch­bekova umieszc­zone zostały fotografie, które przed­staw­iają Sam­sunga Galaxy S4 Mini w towarzys­t­wie jego więk­szego brata. Dowiedzieliśmy się także co nieco o specy­fikacji sprzętowej.

Najproś­ciej mówiąc, będzie to Galaxy S4 dla wszys­t­kich tych, którzy na Galaxy S4 poz­wolić sobie nie mogą (ze względu na cenę czy wymi­ary). Będzie wyposażony w wyświ­et­lacz 4,3″ o rozdziel­czości 960 x 540 pik­seli, niespre­cy­zowany pro­ce­sor 1,6 GHz o dwóch rdzeni­ach i Androida 4.2.2 wzbo­ga­conego nakładką Nature UX 2.0. Urządze­nie odz­nacza się nazwą kodową GT-I9190.

Smart­fon będzie ofer­owany także w odmi­anie Dual-SIM i nade­jść ma w okoli­cach czerwca-lipca, a więc jego sprzedaż odbędzie się wyraźnie później, niż dużego brata. Można się spodziewać, że S4 Mini po jakimś cza­sie zostanie zak­tu­al­i­zowane do Androida 5.0 Key Lime Pie.

Szkoda, że Sam­sung nie pomyślał o stworze­niu urządzenia, które posi­adałoby takie same para­me­try co duży Galaxy S4, lecz cechu­jące się mniejszym wyświ­et­laczem — na rynku brakuje topowego smart­fona o kom­pak­towych rozmi­arach (o ile można mówić, że 4,3″ to kom­pak­towe rozmi­ary — jeszcze pół­torej roku temu była to wielka przekątna). Mimo wszys­tko i tak powinien to być smart­fon godny uwagi, choć o wszys­tkim zade­cy­duje jeszcze cena. Oby nie powtórzyła się sytu­acja z Galaxy S III Mini - ten był ofer­owany w mocno niead­ek­wat­nej cenie, przez co na star­cie nie zyskał popularności.

Via

Ciekawe? Podziel się!