Sam­sung Galaxy S4 w zależności od regionu ma otrzy­mać albo ośmiordzeniowy pro­ce­sor Exynos 5, albo Snap­drag­ona 600 firmy Qual­comm. Najnowsze infor­ma­cje mówią, że w Polsce dostępne będą… obie!

Takiego obrotu spraw raczej nikt się nie spodziewał — kto by pomyślał, że Polacy dostaną aż dwie wer­sje topowego smart­fona Sam­sunga różniące się specy­fikacją? Świetna sprawa — przys­zli naby­wcy będą mieli swo­bodę wyboru, co jest jak najbardziej pozytywne.

Wcześniej sądzil­iśmy, że odmi­ana z pro­ce­sorem Qual­comm Snap­dragon 600 zostanie przez­nac­zona na rynek amerykański, nato­mi­ast reszta kra­jów otrzyma autorskie CPU Exynos 5 w architek­turze 4+4 (łącznie 8 rdzeni, choć jed­nocześnie mogą być obsługi­wane co najwyżej 4). Okazało się, że przy­puszczenia były mylne, a odmi­ana będzie zależna nie tyle od kon­ty­nentu  lecz od państwa, co powoduje spore rozdrobnienie.

Co ciekawe, więk­szość europe­js­kich kra­jów otrzyma Sam­sunga Galaxy S4 wyłącznie w wer­sji ze Snap­drag­onem 600. Pol­ska została wyróżniona w znaczny sposób, gdyż poza nami, jedynie Francja, Włochy i Wielka Bry­ta­nia otrzyma obie odmi­any urządzenia. Hurra! W końcu ktoś o nas myśli jak o cywili­zowanym kraju!

Pełna lista mod­elu od regionu przed­stawia się następująco:

GT-I**** = nie zde­cy­dowano
GT-I9500 = Exynos 5
GT-I9505 = Snap­dragon 600
GT-I9500 / GT-I9505 = obie wersje

Afryka
GT-I9500 – Afgan­istan
GT-I9500 – Alge­ria
GT-I9500 – Egipt
GT-I9500 – Kenia
GT-I9500 – Libia
GT-I9500 – Maroko
GT-I9500 – Nigeria

Azja
GT-I9500 – Bangladesz
GT-I9500 – Chiny
GT-I9500 / GT-I9505 – Hong Kong
GT-I9500 – Indie
GT-I9500 – Indonezja
GT-I9500 – Iran
GT-I9500 – Irak
GT-I**** – Izrael
GT-I9500 – Kazach­stan
GT-I9500 / GT-I9505 – Korea
GT-I9500 / GT-I9505 – Malezja
GT-I9500 – Nepal
GT-I9500 – Pak­istan
GT-I9500 / GT-I9505 – Fil­ipiny
GT-I9500 – Rosja
GT-I9500 / GT-I9505 – Ara­bia Saudyjska
GT-I9505 – Sin­ga­pur
GT-I9500 – Sri Lanka
GT-I9500 – Tajwan
GT-I9500 – Tajan­dia
GT-I9500 – Tur­cja
GT-I9500 / GT-I9505 – Zjed­noc­zone Emi­raty Arab­skie
GT-I9500 – Uzbek­istan
GT-I9500 – Wietnam

Aus­tralia
GT-I9505 – Australia

Europa
GT-I9505 – Aus­tria
GT-I9505 – Kraje Bał­ty­ckie
GT-I9505 – Belgia/Luksemburg
GT-I9505 – Boś­nia i Herce­gow­ina
GT-I9505 – Buł­garia
GT-I**** – Chorwacja
GT-I9505 – Cypr
GT-I9505 – Czechy
GT-I9500 / GT-I9505 – Francja
GT-I9500 / GT-I9505 – Niemcy
GT-I9505 – Grecja
GT-I9500 / GT-I9505 – Włochy
GT-I9505 – Mace­do­nia
GT-I9505 — Kraje skan­dy­nawskie
GT-I9500 / GT-I9505 – Pol­ska
GT-I9505 – Rumu­nia
GT-I9500 – Rosja
GT-I9505 – Por­tu­galia
GT-I**** – Ser­bia
GT-I9505 – Słowacja
GT-I9505 – Słowe­nia
GT-I9505 – Hisz­pa­nia
GT-I9505 – Szwa­j­caria
GT-I9505 – Holan­dia
GT-I9500 / GT-I9505 – Wielka Bry­ta­nia
GT-I9500 – Ukraina

Via

Ciekawe? Podziel się!