Xiaomi jest pro­du­cen­tem smart­fonów, który w naszych rejonach może nie błyszczy pop­u­larnoś­cią, lecz w Azji ma się bardzo dobrze. Wbrew temu, co zwykle sądz­imy o pro­duk­tach made in china, tworzy on urządzenia odz­nacza­jące się świet­nymi osiągami i równie dobrym wyko­naniem. Teraz dowiedzieliśmy się nieco o trze­ciej odsłonie Xiaomi MI-series, która zapowiada się nieziemsko.

Może tego nie pamięta­cie, lecz Xiaomi MI-2 swego czasu wywołało niemałą sen­sację. Było to topowe urządze­nie, które nie odstawało od ówczes­nych flagow­ców czołowych firm, ofer­owane przy tym w znacznie lep­szej cenie. His­to­ria może się powtórzyć, gdyż wkrótce powinien zostać zaprezen­towany MI-3. Jeśli plotki okażą się prawdziwe, może wywołać on spore zamieszanie.

Zgod­nie z najnowszymi tren­dami, Xiaomi MI-3 będzie charak­tery­zować się pię­ciocalowym ekranem FullHD. Nato­mi­ast pod wzglę­dem mocy ma on pobić wszys­tko to, co obec­nie ist­nieje, wlicza­jąc w to Sam­sunga Galaxy S4 i HTC One. Ambitny plan, lecz jest to możliwe.

Specy­fikacja ma prezen­tować się następu­jąco (należy pamię­tać, że nie są to ofic­jalne dane):

  • wyświ­et­lacz 5″ 1920x1080
  • Pro­ce­sor Snap­dragon 800 2,3 GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • Aparat główny 13 Mpix
  • Aparat dodatkowy 2 Mpix
  • Aku­mu­la­tor 3000 mAh
  • Android 5.0 z nakładką MIUI

Specy­fikacja prezen­tuje się powala­jąco. Jeśli okaże się, że jest prawdziwa, z pewnoś­cią będzie to najszyb­szy Android dostępny w sprzedaży. Niestety, niemal na pewno Xiaomi MI-3 nie będzie dostępny w Polsce.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!