Chodzą pogłoski, że w tym roku Apple pokaże światu swój iWatch — połącze­nie smart­fona z zegarkiem na rękę. W swo­jej ofer­cie mają je Motorola i Sony. Widzieliśmy też wizję cza­somierza od Google’a, a teraz dowiadu­jemy się, że Sam­sung także tworzy uprzędze­nie tego typu.

Smart­watch to nowy seg­ment urządzeń elek­tron­icznych, który wkrótce może zostać spop­u­lary­zowany przez czołowe firmy zaj­mu­jące się pro­dukcją smart­fonów i tabletów. Dokład­niej, mowa o Apple’u i Sam­sungu. Będą to urządzenia zakładane na rękę jak zegarki, lecz posi­ada­jące znacznie bardziej rozbu­dowane funkcje — sko­rzys­tają z mocy dotykowych ekranów i Inter­netu — nie będzie prob­le­mem przegląd­nąć na nich nowe posty na Face­booku czy odpisać na maila.

To, że inżynierowie Sam­sunga pracują w pocie czoła nad smart­watchem, potwierdził wiceprezes wykon­awszy tej firmy - Lee Young Hee:

Przy­go­towu­jemy zegarek od dawna. Pracu­jemy niezwykle ciężko, aby stworzyć jak świetny pro­dukt. Tworzymy urządzenia przyszłości, a ten zegarek jest z całą pewnoś­cią jed­nym z nich.

Jak podoba się Wam wizja posi­ada­nia smart­watcha? W moim odczu­ciu nie jest to zbyt udana idea — smart­watche będą zbyt małe, aby wygod­nie wyko­rzysty­wać je, jak przy­wyk­liśmy wyko­rzysty­wać smart­fony (swoją drogą, ciekawe, czy będą one wyposażone w Androida, czy może coś innego). No, jeśli pomysł by się jed­nak przyjął, pro­du­cenci z pewnoś­cią chęt­nie będą się prześ­ci­gać przekąt­nymi ekranów w takich zegarkach. Czy jed­nak potrze­bu­jemy sporego urządzenia, które nie poz­woli nam nosić długich rękawów? Myśląc o tech­nolo­giach jutra, za każdym razem widzę Google Glass — czy nie jest to ciekawsze rozwiązanie?

Via

Ciekawe? Podziel się!