Co prawda na Apple i Sam­sung od jakiegoś czasu nie spier­ają się o swoje patenty tak bardzo jak niegdyś, lecz nie są to jedyne firmy, które wal­czą ze sobą w sądach. Napięta sytu­acja jest także pomiędzy Nokią i HTC. Jak orzekł sąd, HTC będzie zmus­zone poczuć smak porażki.

Dzisiaj w sądzie spotkali się przed­staw­iciele Nokii i HTC. Powo­dem było wytocze­nie pro­cesu przez Nokię prze­ci­wko HTC, które zdaniem Finów naruszyło patent EP0673175 pole­ga­jący w skró­cie na oszczędza­niu mocy baterii za pomocą redukcji infor­ma­cji pochodzą­cych z sieci komórkowej.

Sędzia Dr. Hol­ger Kircher z Sądu Okrę­gowego w Mannheim wydał wyrok, uzna­jąc, że HTC rzeczy­wiś­cie naruszyło patent. W rezulta­cie Nokia może zażą­dać od tajwańskiej firmy 5 mil­ionów € odszkodowa­nia. Dodatkowo, sprzedaż niek­tórych mod­eli HTC w Niem­czech może zostać wstrzymana.

Wojny paten­towe są utrapi­e­niem dla nas wszys­t­kich. Obry­wają na tym nie tylko pro­du­cenci smart­fonów, lecz też przede wszys­tkim my — kon­sumenci. Spieranie się w sądach może przynieść fir­mie chwilowy zysk, lecz należy pamię­tać, że każdy kij ma dwa końce — Nokii może się ober­wać, jeśli HTC postanowi odpłacić się w ten sam sposób. Z garś­cią dobrych prawników nietrudno będzie Tajwańczykom wytoczyć pozew prze­ciw Finom. Miejmy nadzieję, że ta farsa nie potrwa długo i ostate­cznie dojdzie do zakopa­nia topora wojennego.

Via

Ciekawe? Podziel się!