Sam­sung bardzo śmi­ało pod­chodzi do tem­atu aktu­al­i­zowa­nia swoich urządzeń. Ogłosił właśnie, że update do Androida 4.2.2 otrzyma m.in. dwuletni Galaxy S II. Co więcej, zapowiedział nawet, które smart­fony dostaną Androida 5.0, którego ist­nie­nie nie zostało jeszcze nawet ofic­jal­nie potwierdzone.

No proszę! Sam­sung ostat­nimi czasy wysunął się na pozy­cję lid­era pod wzglę­dem aktu­al­iza­cji dla swoich urządzeń do najnowszych wer­sji Androida. Bardzo mnie cieszy takie pode­jś­cie, lecz czy plany nie są zbyt śmiałe?

No właśnie, kore­ański pro­du­cent zro­bił coś, niespo­tykanego — wyjechał w przyszłość i zapewnił nam aktu­al­iza­cję do… Androida 5.0 Key Lime Pie. Dzi­wne pode­jś­cie, ale — jeśli Sam­sung wywiąże się z obiet­nicy — to jak najbardziej je popieram!

Zaczni­jmy jed­nak od aktu­al­iza­cji oznac­zonej numerkiem 4.2.2 Jest to najnowsza odsłona Androida, z której korzysta m.in. LG Nexus 4. Pisal­iśmy o niej tutaj. Zostaną w nią wyposażone następu­jące urządzenia:

 • GT-I9080 – Galaxy Grand
 • GT-I9082 – Galaxy Grand DUOS
 • GT-I8160 – Galaxy Ace 2
 • GT-I8190 – Galaxy S III mini
 • GT-I8350 – Galaxy Beam
 • GT-I8730 – Galaxy Express
 • GT-I9070 – Galaxy S Advance
 • GT-I9100 – Galaxy S II
 • GT-I9105 – Galaxy S II Plus
 • GT-I9260 – Galaxy Premier
 • GT-N7000 – Galaxy Note
 • GT-S6310 – Galaxy Young
 • GT-S6312 – Galaxy Young DUOS
 • GT-S6810 – Galaxy Fame
 • GT-S7710 – Galaxy X Cover 2

Androida 5.0 z kolei otrzymają:

 • GT-I9300 – Galaxy S III
 • GT-I9305 – Galaxy S III LTE
 • GT-I9500 – Galaxy S 4
 • GT-I9505 – Galaxy S 4 LTE
 • GT-N5100 – Galaxy Note 8.0
 • GT-N5105 – Galaxy Note 8.0 LTE
 • GT-N5110 – Galaxy Note 8.0 Wi-Fi
 • GT-N7100 – Galaxy Note II
 • GT-N7105 – Galaxy Note II LTE
 • GT-N8000 – Galaxy Note 10.1
 • GT-N8005 – Galaxy Note 10.1 LTE
 • GT-N8010 – Galaxy Note 10.1 Wi-Fi

 

Jestem pod wraże­niem liczby urządzeń, które zostaną objęte aktu­al­iza­cją. Pamię­ta­jmy jed­nak, że często pro­du­cenci nie wywiązują się z obow­iązków i albo dostar­czają aktu­al­iza­cje bardzo późno, albo nawet wcale. Miejmy nadzieję, że tym razem jed­nak tak nie będzie.

Via

Ciekawe? Podziel się!