Win­dows Phone 8 co prawda wciąż jest nowym sys­te­mem, lecz Microsoft już pracuje nad jego następcą. Jaki będzie Win­dows Phone 9? Tego jeszcze nie wiemy, lecz jasne jest, że już powstaje.

Wiado­mość ta wyszła na jaw za sprawą strony Microsoftu. W zakładce z ofer­tami pracy pojaw­iło się stanowisko doty­czące testowa­nia aplikacji na Win­dows Phone 9, co widać na poniższym zdjęciu:

 

Na tym nie koniec — jeden z pra­cown­ików Microsoftu na swo­jej stronie pro­filowej zamieś­cił infor­ma­cję, jakoby pra­cował przy testowa­niu opro­gramowa­nia w zes­pole Win­dows Phone Test Ser­vices i aktu­al­nie zaj­mował się testowaniem Win­dows Phone’a 9 wraz z HTC, Nokią oraz Qual­com­mem.

Oczy­wistym wnioskiem wydaje się, że Win­dows Phone 9 będzie dostępny na urządzeni­ach Nokii i HTC, a w ich wnętrzach zna­jdziemy pro­ce­sory Qual­comma (zapewne Snap­drag­ony 600/800). Dzi­wić może nieobec­ność Sam­sunga - posi­ada on w swo­jej ofer­cie smart­fony pracu­jące zarówno na Win­dows Phone 7, jak i Win­dows Phone 8.

Niestety, na obecną chwilę nie możemy powiedzieć nic w sprawie zmian, które zostaną wprowad­zone w nad­chodzą­cym sys­temie Microsoftu, gdyż zna­j­duje się we wczes­nej fazie roz­wo­jowej. Mam nadzieję, że gigant z Red­mond nie zamierza spieszyć się z prezen­tacją Win­dowsa 9. Szkoda by było, aby tak nowy sys­tem, jak Win­dows Phone 8 skończył swój żywot jeszcze w tym roku — wszyscy ci, którzy kupili dro­gie smart­fony jak Lumia 920 czy Ativ S mogliby się czuć urażeni.

Via

 

 

Ciekawe? Podziel się!