Nexus 7 to jeden z najbardziej udanych tabletów z Androi­dem. Nic dzi­wnego, że mówi się o jego następcy. Miałby otrzy­mać m.in. bardziej szczegółowy wyświ­et­lacz i moc­niejszą specy­fikację przy zbliżonych wymi­arach. Ana­log­icznie będzie się przed­staw­iał także iPad Mini drugiej gen­er­acji.

Na temat następcy jed­nego z najbardziej pop­u­larnych tabletów mówi się już od jakiegoś czasu. Niestety, były to wyłącznie przy­puszczenia i niepotwierd­zone prze­cieki. Podob­nie jest tym razem — infor­ma­cja pochodzi z ust Paul Semenzy, anal­i­tyka pracu­jącego dla firmy DisplaySearch.

Odmłod­zony Nexus 7 miałby zostać zaprezen­towany już w drugim kwartale bieżącego roku (najczęś­ciej mówi się o majowej kon­fer­encji Google I/O lub czer­wcu), więc nieco wcześniej, niż iPad Mini 2 (trzeci albo czwarty kwartał). Oba z urządzeń mają mieć wyświ­et­lacze o wyższej rozdziel­czości. Nowy Nexus otrzyma ekran HD+ 1920×1200 (zami­ast obec­nych 1280×800), nato­mi­ast jego konkurent od Apple zostanie wyposażony w wyświ­et­lacz Retina o rozdziel­czości 2,048×1,536 pik­seli (iPad Mini pier­wszej gen­er­acji ma rozdziel­czość 1024×768 pik­seli). Zarówno iPad Mini 2, jak i drugi Nexus 7 mają cechować się współczyn­nikiem PPI na jed­nakowym poziomie — 324. Rozmi­ary pan­eli mają nie ulec zmianie.

Niestety, nowy prze­ciek mówi wyłącznie o wyświ­et­laczach. Już teraz wiemy jed­nak, że nowe tablety z pewnoś­cią otrzy­mają moc­niejsze podze­społy. Praw­dopodob­nie Nexus 7 drugiej gen­er­acji otrzyma aparat z tyłu obudowy.

Na więcej infor­ma­cji będziemy musieli jeszcze poczekać. Miejmy nadzieję, że otrzy­mamy dwa naprawdę dobrze wyko­nane i wyda­jne tablety.

Via

Ciekawe? Podziel się!