Jeśli jesteś posi­adaczem smart­fona z Androi­dem, w tym tygod­niu masz okazję nabyć kilka gier i pro­gramów po pro­mo­cyjnych cenach. Wśród nich są m.in. Mod­ern Com­bat 4 , GTA III, Office Suite Pro 7 i Next Launcher 3D.

W Sklepie Google Play co jakiś czas mają miejsce ciekawe pro­mocje. W ten week­end nam­nożyło się ich całkiem sporo, więc moim obow­iązkiem jest o nich Was poinformować :)

Z pewnoś­cią powody do zad­owole­nia będą mieli miłośnicy gier akcji. Grzechem by było nie sko­rzys­tać z pro­mocji, jaką zaser­wował nam Gameloft —  Mod­ern Com­bat 4: Zero Hour (FPS wzorowany na m.in. Call of Duty) ze znakomi­tym trybem mul­ti­player i dynam­icznym trybem dla poje­dynczego gracza został przece­niony z 6,99$ na 0,99$ (3,16 zł). Korzys­ta­j­cie, póki można — naprawdę zachę­cam do kupna!

Dobrze prezen­tuje się też prze­cena kul­towego GTA III z 4,99$ na 1,99$ ( 7,84 zł). Nieco ponad 10 lat temu ta pro­dukcja wyma­gała do odpale­nia pec­eta za kilka tysięcy zło­tych, a dziś możemy się w nią zagry­wać na naszych smart­fonach — czy to nie pokazuje tempa postępu w kwestii miniaturyzacji?

W pro­mocji zna­j­dują się również następu­jące aplikacje:

 • Next Launcher 3D: 30,45 zł (-40%)
 • Office­Suite Pro 7 (PDF & HD): 9,49 zł (-80%)

Oraz następu­jące gry:

 • Mod­ern Com­bat 4: Zero Hour: 3,16 zł (-86%)
 • Grand Theft Auto III 7,84 zł (-60%)
 • Let’s Cre­ate! Pot­tery: 6,31 zł (-60%)
 • Chaos Rings: 13,32 zł (-54%)
 • Chaos Rings Ω: 13,32 zł (-54%)
 • Jet Set Radio: 11,76 zł (-40%)
 • Sonic CD™: 11,76 zł (-40%)
 • Total War Bat­tles: 7,76 zł (-60%)
 • Hunters: Episode One: 3,30 zł (-80%)

 

Udanego kupowa­nia!

Ciekawe? Podziel się!