Z myślą o swoim najważniejszym smart­fonie, Sam­sung wypuś­cił całą serię nowych akce­soriów, jak np. wagi łazienkowe (to nie żart!). Przyjrzymy się im w tym tekście.

S Band

Pier­wszym z nich jest opaska S Band, która będzie współpra­cować z aplikacją S Health 2.0. Dzięki wbu­dowanemu krokomier­zowi i innym czu­jnikom poz­woli na licze­nie spalonych kalorii oraz wyda­jności naszego snu (też Was ciekawi, na jakiej zasadzie jest to lic­zone?). S Band jest wodoodporny.

 

 

S View Cover

Z pozoru jest to zwykły futerał z przed­nią klapką otwier­aną jak zeszyt. Takich (zazwyczaj badziewnie wyko­nanych) pokrow­ców jest na Ale­gro od zatrzęsienia i są twor­zone niemal dla każdego smart­fona, lecz S View Cover ma jedną cechę szczególną: na fron­cie ma wbu­dowane niewielkie okienko, przez które widać pod­sta­wowe infor­ma­cje, jak nieode­brane wiado­mości i połączenia. Pomysłowa rzecz!

 

 

Game Pad

Jest to nakładka na smart­fon, która poz­woli na bardziej kom­for­towe granie w gry dzięki wbu­dowanym przy­ciskom. Ich ułoże­nie do złudzenia przy­pom­ina to znane z pada od Xboksa 360, co powinno zapew­niać ergonomię na wysokim poziomie. Całość paruje ze smart­fonem za pomocą łączności Blue­tooth. Co ciekawe, w opisie urządzenia jest podane, że można je podłączyć do urządzeń z ekranami o przekąt­nej od 4 do 6,3″ — czy to znak, że Note II będzie mieć ekran o takiej przekąt­nej? Przeczyłoby to plotkom, jakoby Note III miał otrzy­mać wyświ­et­lacz 5,9″.

 

 

Wire­less Charg­ing Pad / Cover

Jak widać, jest to po prostu stacja umożli­wia­jąca bezprze­wodowe ład­owanie. Całość dzi­ała ana­log­icznie do poduszeczek Fat­boya, którą pokazy­wal­iśmy Wam na naszym mate­ri­ale video.

Flip Cover

Są to po prostu zwykłe zeszy­towe pokrowce na nowego Sam­sunga. Najproś­ciej mówiąc, są to takie S View Cov­ery, lecz bez ekranu i w różnych wari­antach kolorystycznych.

Pouch

Pouch to kole­jny pokrowiec. Ma on otwór na górze i przy­pom­ina twardą, skórzaną skar­petę. Trzeba przyz­nać, że Pouch wygląda elegancko.

 

 

Pro­tec­tive Cover+

Tutaj z kolei mamy do czynienia z tzw. bumperami, tj. zderza­kami, które zwięk­szają wytrzy­małość smart­fona na upadki.

Head­set

Po prostu słuchawki. Mają one zapew­niać jakość dźwięku klasy pre­mium (śmiem wąt­pić w te zapewnienia). Nie zabrakło w nich pilota i płask­iego kabla, który sprawia, że zaplą­tanie jego stanie się znacznie utrudnione.

Extra Bat­tery Kit

Tym razem chodzi po prostu o dodatkową baterię.

 

 

HRM

Pasek, który zmierzy nasz puls. Przyda się osobom akty­wnym, korzys­ta­ją­cym z aplikacji typu Endomondo czy Runtastic.

 

 

Body Scale

Tego się na pewno nie spodziewal­iś­cie — Body Scale to stacjonarna waga, która po zważe­niu nas prześle naszą wagę do smart­fona za pomocą łączności Blue­tooth. Współpracuje z paki­etem S Health 2.0.

Ciekawe? Podziel się!