Ekipa ser­wisu All About Sym­bian przeprowadz­iła ciekawe porów­nanie  możli­wości fotograficznych czterech smart­fonów. Na ile przy­dają się 41 megapik­sele? Jak sobie radzi innowa­cyjny ultra­pik­selowy aparat? Czy Lumia 920 jako jedyna nie boi się ciem­ności? Jak na tle najnowszych urządzeń wypada sześ­ci­o­letni staruszek? Na te i inne pyta­nia zna­jdziecie odpowiedź w tym pojedynku!

Na początku zapoz­na­jmy się z zawod­nikami. Najnowszy z nich to HTC One. Miał on prezen­tować sobą zupełnie nową jakość wśród fotograficznych smart­fonów, przy­na­jm­niej według speców od mar­ketingu z HTC. Jego mocną stroną jest unika­towy sen­sor składa­jący się z trzech warstw, który poz­wolił na znaczną redukcję szumu i innych zniek­sz­tałceń obrazu. Zdję­cia prezen­tują się nadzwyczaj ostro, co jest naprawdę dużym plusem.

Drugim najnowszym w kole­jności smart­fonem jest Nokia Lumia 920. Został wyposażony w opty­czną sta­bi­liza­cję obrazu (OIS), co sprawia, że nagry­wane filmy prezen­tują się znacznie lep­iej. Ma to też zas­tosowanie pod­czas strze­la­nia fotek — dzięki usta­bi­li­zowanemu obiek­ty­wowi bez prob­lemu można wykony­wać zdję­cia o długim cza­sie naświ­et­la­nia bez obawy o poruszenia. Doskonale sprawdza się to w nocy, dzięki czemu nawet fotka zro­biona w egip­s­kich ciem­noś­ci­ach będzie jasna i ostra — niepotrzebna jest nawet lampa błyskowa!

Nokia 808 Pure­View to wyjątkowe urządze­nie. Według niek­tórych, jest to aparat cyfrowy z funkcją tele­fonu, a nie na odwrót. Nic dzi­wnego, gdyż na pier­wszy rzut oka staje się wiadome, że to właśnie osadze­nie możli­wie jak najlep­szego aparatu w obu­dowie było głównym pri­o­ry­tetem inżynierów. Owocem prac jest mon­stru­al­nie duża jed­nos­tka Pure­View pozwala­jąca na wykony­wanie zdjęć w 41 Mpix — do tej pory konkurencja ofer­uje co najwyżej 13 Mpix…

Na sam koniec niespodzianka — Nokia N95. Trudno uwierzyć, ale od chwili jej pre­miery minęło już 6 lat! Swego czasu był to bezsprzecznie najbardziej zaawan­sowany smart­fon jaki nasza plan­eta widzi­ała. Wraże­nie robiła obu­dowa typu slider prze­suwana w dwie strony, moc obliczeniowa pozwala­jąca na odpalanie wyma­ga­ją­cych gier na plat­formie N-Gage 2.0, lecz wisienką na tor­cie był aparat Carla Zeissa o matrycy 5 Mpix. który po prostu strze­lał fotki jak marze­nie. Niedługo po N95 Steve Jobs pokazał światu swoje nowe dziecko — iPhone, które na zawsze zmieniło oblicze smart­fonów, a smart­fony z Sym­bianem zostały odsunięte na dal­szą pozycję.

Porów­nanie zaw­iera sześć zdjęć. Pod każdym z nich umieszc­zona jest punk­tacja, która została ustalona przez twórcę porów­na­nia. Smart­fony, którymi zostały wyko­nane są:

Nokia 808 Pure­View — górny lewy bok

Nokia N95 — górny prawy bok

HTC One — dolny lewy bok

Nokia Lumia 920 — dony prawy bok

 

1. Dobre światło, krajobraz

Nokia N95: 7 pts, Nokia 808:  10 pts, Nokia Lumia 920: 5 pts, HTC One: 4 pts

 

2. Dobre światło, kra­jo­braz, odległy obiekt

Nokia N95: 6 pts, Nokia 808: 9 pts, Nokia Lumia 920: 7 pts, HTC One: 6 pts

3. Dobre światło, makro

Nokia N95: 7 pts, Nokia 808: 7 pts, Nokia Lumia 920: 5 pts, HTC One: 9 pts

4. Dobre światło, trawa

Nokia N95: 6 pts, Nokia 808: 9 pts, Nokia Lumia 920: 4 pts, HTC One: 4 pts

5. Słabe światło, krajobraz

Nokia N95: 6 pts, Nokia 808: 9 pts, Nokia Lumia 920: 5 pts, HTC One: 7 pts

5. Słabe światło, scena domowa

Nokia N95: 4 pts, Nokia 808: 9 pts, Nokia Lumia 920: 4 pts, HTC One: 7 pts

Całkowita punk­tacja prezen­tuje się następująco:

Nokia 808 Pure­View: 53 pts

HTC One: 37 pts

Nokia N95: 36 pts

Nokia Lumia 920: 30 pts

Zaskoczeni? Mnie zaskoczył bardzo słaby wynik Lumii 920 — spodziewałem się po niej czegoś znaczne lep­szego. Z drugiej strony, bardzo cieszy mnie to, że pocz­ciwa N95 wciąż trzyma się tak dobrze, lecz to zmusza mnie do reflek­sji — co z tym postępem? W ciągu 6 lat smart­fony zmieniły się nie do poz­na­nia, lecz w kwestii aparatu nie zdzi­ałano wiele. Mam nadzieję, że niedługo to się zmieni, no bo ileż można czekać!

Test może­cie obe­jrzeć także na stronie All About Sym­bian, gdzie dodatkowo zna­jdziecie omówie­nie każdych zdjęć oraz odnośniki do nich w pełnej rozdzielczości.

Ciekawe? Podziel się!