Z powodu błędu w zakładce top aplikacje, zostały ujawnione niewydane pro­gramy przez­nac­zone dla Win­dows Phone. Wszys­tkie z nich wyszły spod ręki pro­gramistów Nokii. Co takiego szykują Finowie?

Ekipa ser­wisu  WindowsPhoneApps.es  odkryła intere­su­jącą rzecz. Odkryła błąd w sklepie Win­dows Phone, który ujawnił wiele aplikacji autorstwa Nokii. Możemy się spodziewać, że wkrótce zna­jdziemy je gotowe do pobra­nia dla wszys­t­kich użytkown­ików sys­temu Microsoftu.

Aplikacje, które zostały w ten sposób ujawnione to:

  • Nokia Locate3D
  • Nokia Meet
  • Nokia Meet (2.0)
  • Nokia Con­fer­ence
  • Nokia News & Views
  • Nokia News Alpha
  • Nokia Approve Demo
  • Nokia TV
  • Nokia Flights Beta
  • Nokia Mobile BI

 

Zatem wychodzi na to, że Nokia pracuje aż nad dziesię­cioma aplikac­jami. Wow, nieźle, co? Szczegól­nie intere­su­jąco prezen­tuje się Nokia TV — czyżby Finowie chcieli nam zaofer­ować apkę do streamowa­nia stacji telewiz­yjnych lub pod­castów? Może być ciekawie. Powody do zad­owole­nia mogą mieć także osoby często podróżu­jące samolotami - Nokia Flights Beta (jak mniemam) poin­for­muje nas o godz­i­nach odlotów. Możliwe, że Nokia Locate3D rozbuduje moduł City Lens o dodatkowe możli­wości, a Nokia News poz­woli na wygodne przeglą­danie ser­wisów informacyjnych.

Oczy­wiś­cie, może być tak, że parę z tych aplikacji zostało porzu­conych i nie zostaną upub­licznione w sklepie Win­dows Phone, lecz bądźmy dobrej wiary :)

Via

Ciekawe? Podziel się!