Jak co miesiąc, pokazu­jemy Wam kole­jne statystyki poszczegól­nych wer­sji sys­temu Android. Okazuje się, że Jelly Bean zal­icza wzrost, a Gin­ger­bread i Ice Cream Sand­wich spadają w dół — sytu­acja jest podobna do tej sprzed miesiąca.

Jak prezen­tuje się podział Androida z danych za luty? Sytu­acja zdaje się sta­bi­li­zować. Przewaga Gin­ger­breada top­nieje niczym śnieg z zeszłego tygod­nia, a coraz więcej użytkown­ików zaczyna korzys­tać z najnowszego Jelly Beana. Ten­dencja jest dobra, miejmy nadzieję, że przy­rost żelków w najbliższych miesią­cach będzie jeszcze większy.

Nieugię­tym królem Androida cią­gle jest stary Gin­ger­bread, który dzi­ała aż na 44% wszys­t­kich urządzeń z tym sys­te­mem. Powoli, z miesiąca na miesiąc, jego przewaga maleje, lecz nie zanosi się, by rychło spadł z pier­wszego miejsca.

Drugie miejsce zaj­muje Ice Cream Sand­wich ze swoimi 28,6 %. Tym razem zal­iczył niewielki spadek, o 0,4 punkty pro­cen­towe. Jest to spowodowane przenosze­niem się użytkown­ików lodowej kanapki na nowszego Jelly Beana.

No właśnie, Jelly Bean. To jego poczy­na­nia powinny nas intere­sować najbardziej. Jak mu poszło? W poprzed­nich statystykach uzyskał wynik 13,6%, a w danych za luty dostał już 16,5%. To całkiem niezły wzrost, nie sądzicie?

Ogólna sytu­acja jest taka: Gin­ger­bread sunie w dół, Ice Cream Sand­wich też, lecz jeszcze wol­niej, nato­mi­ast jedynym sys­te­mem zal­icza­ją­cym wzrost jest nowy Jelly Bean. Cała sytu­acja powinna zmienić się w prze­ciągu paru najbliższych miesięcy, gdy Google zaprezen­tuje kole­jnego Androida, praw­dopodob­nie 5.0.

Via

Ciekawe? Podziel się!