Tak przy­na­jm­niej głosi kole­jna z plotek. Brzmi nieco jak science-fiction, czy taka funkcja jest w ogóle możliwa do zaim­ple­men­towa­nia w smart­fonie? Przekon­amy się wkrótce…

Sam­sung Galaxy S IV to z pewnoś­cią najbardziej wyczeki­wany Android tego roku. Już teraz łatwo przewidzieć, że będzie on hitem sprzedaży i zarazem najbardziej pożą­danym gadżetem na rynku. Czym bliżej jego pre­miery, tym więcej o nim wiemy. Choć czy wszys­tkie plotki okażą się prawdziwe?

Sam­sung Galaxy S III charak­tery­zował się wieloma intere­su­ją­cymi rozwiąza­ni­ami wple­cionymi w nakładkę Touch­Wiz, wśród których znalazło się Smart Stay. Dzięki tej funkcji tele­fon wiedział, czy nasza twarz zna­j­duje się przed wyświ­et­laczem — jeśli tak, nie prze­chodził w tryb uśpi­enia. W następcy Sam­sung chce pójść o krok dalej i ma nam zaser­wować przewi­janie tek­stu oczami. Nie dość, że pod­czas czy­ta­nia długiego tek­stu smart­fon nie będzie się wyłączał, to jeszcze automaty­cznie prze­sunie tekst gdy wykryje, że dochodz­imy wzrok­iem do ostat­nich lin­i­jek widocznych na ekranie. Tak przy­na­jm­niej głosi plotka.

Czy to w ogóle jest do wyko­na­nia? Czy przed­nia kamerka jest w stanie wych­wycić takie szczegóły, jak ruchy gałek ocznych? Sam­sung musi­ałby wyposażyć SGS-a IV w naprawdę bardzo dobrej jakości fron­towy aparat. Dodatkowo miejmy nadzieję, że kwes­tia pro­gramowa zostanie wyko­nana wzor­cowo i smart­fon nie będzie war­i­ował bez przy­czyny lub nie będzie reagował kom­plet­nie. Pamię­ta­jmy, że Smart Stay dzi­ałał porząd­nie tylko w bardzo dobrych warunk­ach oświetleniowych.

Kole­jną małą plotką jest to, że Galaxy S IV zostanie pozbaw­iony fizy­cznego przy­cisku home, co z pewnoś­cią przy­czyniłoby się do zmniejszenia kłopotów — Apple nie będzie mogło się spierać w sądzie o pla­giat w kwestii designu ;)

Pre­miera Sam­sunga Galaxy S IV została zaplanowana na 14 marca, czyli pozostało już bardzo niewiele czasu. Mam nadzieję, że Sam­sung pozy­ty­wnie nas zaskoczy nie tylko kam­panią reklam­ową, lecz także i samym urządzeniem.

Via

Ciekawe? Podziel się!