Jeśli często słucha­cie muzyki za pomocą waszych smart­fonów czy tabletów z Androi­dem, może Was zaciekawić pro­gram Noozx­oide, który ma na celu poprawić jakość odt­warzanego dźwięku.

W dobie smart­fonów, mało kto korzysta z trady­cyjnych odt­warza­czy MP3 — no bo po co, skoro są one wbu­dowane w naszych komórkach? Niestety, jeśli idzie o jakość dźwięku, to zaawan­sowane odt­warza­cze MP3 nie mają konkurencji.

Jeśli ustaw­ienia, które ofer­uje Wam odt­warzacz w waszym urządze­niu mobil­nym nie są zad­owala­jące, można skusić się na rozwiązanie tego prob­lemu na wiele różnych sposobów. Najoczy­wist­szym jest kupno porząd­nych słuchawek, lecz nie każdy widzi sobie wydawać kilka­set zło­tych na sprzęt, który nietrudno pop­suć. Skoro nie w słuchawki, można zaopa­trzyć się nawet w kies­zonkowe wzmac­ni­acze słuchawkowe, lecz jest to dość osobliwy sprzęt. Na szczęś­cie, można też poprawić dźwięk dar­mowymi meto­dami, jak np. poprzez pakiet audio DSP bądź  opisy­wanym tutaj Noozx­oide EIZO-rewire™ PRO.

Opisy­wana apka jest dość egzo­ty­czna, dlat­ego waśnie postanow­iłem o niej tutaj wspom­nieć. W zasadzie mowa o pro­gramowym pro­ce­sorze dźwiękowym, który ma na celu poprawić nasze odczu­cia słu­chowe i… rzeczy­wiś­cie sprawuje się na tym polu przyz­woicie. Nawet moje pchełki od Motoroli za 20 zł poradz­iły sobie świet­nie, a Noozx­oide udowad­nia, że nawet z taniego sprzętu coś tam można wycisnąć.

W prze­ci­wieńst­wie do więk­szości podob­nych rozwiązań, pro­gram pozwala na odd­zielne skon­fig­urowanie dźwięku dla portu mini-jack, głośnika wewnętrznego oraz urządzeń podłączanych bezprze­wodowo. Ofer­uje redukcję dźwięków z progu bólu, wzmoc­nie­nie basów, equal­izer czy efekty przestrzenne Nie jest tego prze­sad­nie dużo, lecz efekty sprawdzają się całkiem nieźle.

Oczy­wiś­cie, Noozx­oide nie jest cud­otwórcą, więc nie należy się spodziewać, że przy­wróci głuchemu słuch, a stare słuchawki z bazaru zaczną grać niczym pro­fesjon­alny sprzęt za spore pieniądze, lecz pozwala w zauważalny sposób uprzy­jem­nić słuchanie muzyki. Zwłaszcza, że można go stosować w połącze­niu z więk­szoś­cią innych pro­gramowych ulep­sza­czów dźwięku.

Aha — apka jest w pełni kom­paty­bilna z Tegrą 2 i 3, chipem Wolf­sona oraz Sabre, poziom kom­paty­bil­ności z układami Qual­comma pro­du­cent oznaczył jako 50%.

Zami­ast opisy­wać ją dalej, po prostu zachę­cam do oso­bis­tego sprawdzenia tej aplikacji — warto przekonać się na własne uszy.

Noozx­oide EIZO-rewire™ PRO — Pobierz za darmo z Google Play

Alter­naty­wny link

Ciekawe? Podziel się!