Filmweb Windows Phone

Miesiąc temu pisal­iśmy o aplikacji Filmweb na Androida, najwięk­szy pol­ski por­tal dla znaw­ców kina nie spoczął jed­nak na lau­rach i postanowił wydać kole­jną swoją apkę na Win­dows Phone. Filmweb na WP jest już dostępny i pach­nie nowoś­cią i świeżością.

Moja przy­goda z Filmwebem rozpoczęła się dobre kilka lat temu, jed­nak dopiero od roku jestem akty­wnym uczest­nikiem tego por­talu – głównie z racji na sys­tem rekomen­dacji filmów. Miesiąc temu pobrałem aplikację na Androida, która sprawuje się świet­nie i speł­nia swoje zadanie. Dziś pobrałem Filmweb na Win­dows Phone i byłem bardzo miło zaskoc­zony – apka nie została sko­pi­owana z wer­sji na Androida i zaim­ple­men­towana do Win­dows Phone.

Zobacz także: Spo­tify na Win­dows Phone 7.5, 7.8, 8 gra aż miło!

aplikacja-filmweb-wp

Filmweb na WP to nowa jakość i pomimo tego, że brakuje kilku szczegółów to kwes­tia wyko­na­nia nie pozostawia żad­nych zas­trzeżeń. Bardzo spodobało mi się wyko­rzys­tanie stylu Metro (kafelki) w aplikacji oraz płyn­ność dzi­ała­nia i intu­icyjność. Po krótkim zaz­na­jomie­niu się z aplikacją stwierdz­iłem, że speł­nia ona moje wyma­gania, choć czy­ta­jąc komen­tarze w wirtu­al­nym sklepie Win­dows Phone można było przeczy­tać o kilku brakach:

- “brak możli­wości dodawa­nia filmów do ulubionych,

- brak powiadomień o akty­wności znajomych,

- brak możli­wości automaty­cznego podglądu ocen zna­jomych w wybranych przez nas filmach.”

Niem­niej jed­nak są to drobne uwagi do aplikacji, które w krótkim cza­sie mogą być napraw­ione. Za korzys­tanie z tej aplikacji z pewnoś­cią prze­maw­iają poniższe punkty:

★ Wybierz się do kina! Sprawdź repertuar kin blisko Ciebie.

✓ Dowiedz się więcej o premierach i zapowiedziach.
★ Przeglądaj pełny program 90 kanałów TV. 
✓ Ustawiaj przypomnienia dla filmów, seriali lub innych audycji.
★ Czytaj najnowsze newsy ze świata filmu.
✓ Zapoznaj się z artykułami, felietonami, wywiadami przygotowanymi przez
Redakcję Filmwebu.
★ Dzięki Gustomierzowi nie będziesz musiał oglądać złych filmów.

✓ Zmierz swój gust filmowy i sprawdź w rekomendacjach, na co warto dzisiaj
pójść do kina lub zobaczyć wieczorem w TV.
★ Oglądaj najnowsze i najbardziej oczekiwane zwiastuny.

✓ Zobacz wywiady z gwiazdami i relacje ze światowych festiwali.
★ Zyskaj mobilny dostęp do swojego Filmwebowego profilu. 

✓ Oceniaj i komentuj filmy, seriale i gry.
★ Filmweb to portal filmowy #1 w Polsce, to także druga największa baza
 filmów i aktorów na świecie - ponad 525.000 filmów, 40.000 seriali oraz 
1.707.000 ludzi kina - teraz dostępna w Twoim telefonie. 

✓ Dowiedz się więcej o swoich ulubionych filmach i aktorach, przeglądaj
galerie zdjęć i zwiastunów, czytaj recenzje i opisy.

Cieszy mnie fakt, że w Polsce można zro­bić dobre aplikacje a Filmweb jest tego dobrym przykła­dem. Oby więcej takich pro­dukcji! Aplikację Filmweb na Win­dows Phone pobierze­cie za darmo z Mar­ket­place.

Ciekawe? Podziel się!