HTC Sense 5 to najnowsza odsłona nakładki sys­te­mowej tajwańskiego pro­du­centa. Wprowadza parę ciekawych nowinek i pojaw­iła się w najnowszym HTC One, lecz trafi także na cztery inne smart­fony. Jakie?

To, czy aktu­al­iza­cja pojawi się na wcześniejsze smart­fony nie było wcale takie oczy­wiste, lecz okazuje się, że możemy mieć powód do zad­owole­nia. Widać, że HTC cza­sem przy­pom­ina sobie o starszych mod­elach. Aby nie przedłużać prze­jdę do sedna. HTC Sense 5 zawę­druje do następu­ją­cych urządzeń:

Można by pomyśleć, że cztery smart­fony to wcale nie dużo, zwłaszcza, że w Polsce dostępne są tylko te trzy pier­wsze. Należy pamię­tać jed­nak, że w ubiegłym roku HTC nie zaprezen­towało po za tym niczego więcej, z wyjątkiem tanich i niewystar­cza­jąco moc­nych One V czy Desire C. Niestety, posi­adacze starszych smart­fonów, jak np. Sen­sa­tion XE czy Evo 3D mogą liczyć co najwyżej na nie­ofic­jalne ROM-y stwor­zone przez zapaleńców.

HTC Sense 5 zaw­iera między innymi zupełnie nowy ekran główny o nazwie Blink­Feed przy­pom­i­na­jący nieco kafelki z Win­dows Phone oraz galerię wzbo­ga­coną o Zoe, czyli krótkie (trwa­jące do 3 sekund) wide­ow­stawki. Zmian oczy­wiś­cie jest więcej, lecz należy zapamię­tać też, że nie wszys­tkie trafią do powyższych smart­fonów. Niestety, zagadką pozostaje to, októre ele­menty chodzi.

Aktu­al­iza­cje zaw­ier­a­jące HTC Sense 5 mają się pojawić gotowe do pobra­nia w najbliższych kilku miesią­cach. Czekamy!

Via

Ciekawe? Podziel się!