Sam­sung Galaxy S III — najpop­u­larniejszy i wciąż jeden z najlep­szych smart­fonów z Androi­dem wkrótce otrzyma swo­jego następcę. Czas zapisać w naszych kalen­darzach datę 14 marca — wtedy ma nastąpić pre­miera Sam­sunga Galaxy S IV.

Na ten dzień czekało wielu. Od dawna wyczeki­wany następca rewela­cyjnego Sam­sunga Galaxy S III zostanie zaprezen­towany 14 marca pod­czas kon­fer­encji Sam­sung UNPACKED na Times Square w Nowym Jorku o godzinie 19.00 czasu miejscowego.

Co nowego wniesie Galaxy S IV? Mówi się, że pow­staną jego dwie wer­sje — między­nar­o­dowa i amerykańska. Ta pier­wsza, która trafi również do Europy, zostanie wyposażona w ośmiordzeniowy pro­ce­sor Exynos Octa, o którym rozpisy­wal­iśmy się już kawał czasu temu. Amerykanie z kolei otrzy­mają SGS-a IV ze Snap­drag­onem 600 z mod­ułem LTE. Wiadomo też o ekranie 4,99″ FullHD.

Sam­sung Galaxy S IV niemal na pewno utwierdzi Sam­sunga na pozy­cji lid­era w branży mobil­nej. Wcześniejsze poczy­na­nia kore­ańskiego giganta utwierdzają nas w przeko­na­niu, że SGS IV zostanie bardzo dopieszc­zony zarówno pod wzglę­dem kon­fig­u­racji sprzę­towej, jak i udo­god­nieni­ami ofer­owanymi prze nakładkę sys­te­mową. Czy jed­nak będzie god­nym rywalem dla HTC One i LG Opti­musa G Pro? Cóż, odpowiedź prze­cież sami dobrze znacie…

Via

Ciekawe? Podziel się!