Jedna z najlep­szych samo­chodowych zręcznoś­ciówek dostęp­nych na smart­fony wresz­cie trafiła na Win­dows Phone 8. Jeśli jesteś żądny zapachu spalonej gumy, teraz możesz go poczuć w grze Asphalt 7: Heat!

Zawsze, gdy stoi przede mną zadanie opisa­nia Asphalta jak najkrócej, twierdzę, że jest to komórkowy Need for Speed. Rzeczy­wiś­cie — o ile NFS króluje na pec­etach, to na table­tach i smart­fonach najpop­u­larniejszą ści­gałką jest seria Asphalt.

Asphalt 7: Heat to gra, która pozwala zasiąść za sterami jed­nego z wielu dostęp­nych samo­chodów, o których więk­szość z nas może sobie tylko pomarzyć (Fer­rari 458 Italia, Lam­borgh­ini Aven­ta­dor…) i ści­gać się nimi po uli­cach najwięk­szych metropolii świata. Oczy­wiś­cie, model jazdy jest mocno zręcznoś­ciowy i nie ma zbyt wiele wspól­nego z rzeczy­wis­toś­cią, lecz daje on wiele frajdy.

Gra ofer­uje nam wiele rodza­jów wyś­cigów, jak np. nor­malny wyś­cig, drift, czy elim­i­nacje. Warto nad­mienić także świetny tryb mul­ti­player, choć by osiągnąć dobre wyniki, warto ukończyć kari­erę dla poje­dynczego gracza.

Oczy­wiś­cie, nie jest to gra ide­alna. Wielu może narzekać na zbyt zręcznoś­ciowy model jazdy, kiep­sko wyważony poziom trud­ności oraz kiep­ską ścieżkę dźwiękową, lecz i tak wciąż mamy do czynienia z jedną z najlep­szych gier od Gameloftu, jeśli nie najlepszą.

Gra jest dostępna dla smart­fonów z Win­dows Phone 8 z min­i­mum 1 GB pamięci RAM i kosz­tuje 3,49 zł (Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 820, HTC 8X…). Za taką cenę nie zna­jdziecie lep­szych wyś­cigów w Sklepie Win­dows Phone.

Grę Asphalt 7: Heat może­cie pobrać stąd.

Via

Ciekawe? Podziel się!