Jakiś czas temu Nokia zapewniła, że aplikacja Play To pozwala­jąca na udostęp­ni­anie zdjęć czy filmów dla innych urządzeń poprzez DLNA jest już w drodze. Okazuje się, że nie kła­mała, gdyż Play To właśnie zaw­itało do Sklepu Win­dows Phone.

Ofic­jalna aplikacja DLNA od Nokii co prawda ist­nieje już od dawna, lecz do tej pory mogli z niej korzys­tać jedynie posi­adacze Win­dows Phone’ów 7. Teraz trafia także na nowszą Ósemkę.

Aplikacja Play To (tudzież Wyślij Do) jest gotowa do pobra­nia na smart­fony Nokia Lumia 920, Nokia Lumia 820 oraz Nokia Lumia 620. Aby z niej korzys­tać, wyma­gana jest aktu­al­iza­cja sys­te­mowa Por­tico. Nie jest to wielkim prob­le­mem, gdyż niedawno trafiła ona do Polski.

DLNA to łączność, która pozwala przekazy­wać różnego rodzaju mul­ti­me­dia na inne urządzenia, jak telewiz­ory, czy kon­sole Xbox. Przy­daje się ona np. wtedy, gdy chcemy pokazać swoje fotki z urodzi­nowej imprezy wielu zna­jomym na raz. Wystar­czy wtedy odpalić aplikację na smart­fonie i w mag­iczny sposób wszys­tkie zdję­cia pojawią się na ekranie telewizora.

Nokia Play To jest oczy­wiś­cie dar­mowa, a w tym miejscu zna­j­duje się odnośnik do tej apki w Sklepie Win­dows Phone.

Ciekawe? Podziel się!