Targi MWC 2013 przyniosły nam kole­jne intere­su­jące urządze­nie. Co prawda nie jest to żaden demon wyda­jności, lecz CAT B15 — bo o nim mowa — powala na łopatki konkurencję swoją… wytrzymałością.

CAT (Cater­pil­lar) to jedna z najbardziej znanych firm pro­duku­ją­cych ciężki sprzęt budowlany.  Po za tym, znana jest też z wielu innych pro­duk­tów niezwiązanych z tą branżą. Do tego grona możemy doliczyć nadzwyczaj wytrzy­małego smartfona.

CAT B15 to naprawdę twardy zawod­nik. Posi­ada on cer­ty­fikat IP-67. Oznacza to, że jest całkowicie pyłood­porny i może wytrzy­mać pod wodą przez co najm­niej pół godziny. Obu­dowa B15 została wyko­nana z anody­zowanego alu­minium, lecz wyko­rzys­tano także gumę. Smart­fon bez prob­lemu będzie pra­cował w tem­per­at­u­rach od –20°C do 50°C, a upadki również nie powinny go wykończyć.

Pod wzglę­dem sprzę­towym, mamy do dys­pozy­cji prze­cięt­ni­aka pracu­jącego na Androidzie 4.1 Jelly Bean. Na pokładzie CAT-a B15 odna­jdziemy jed­no­ja­jowego Cor­texa A9 1 GHz, 512 pamięci RAM i wyświ­et­lacz 4″ o rozdziel­czości 800 x 480 pik­seli. Do dys­pozy­cji użytkown­ika zostanie odd­ane 4 GB pamięci wewnętrznej rozsz­erzalne za pomocą kart micro-SD.

Nie jest to z pewnoś­cią urządze­nie dla każdego. Jeśli jed­nak macie ten­dencję do niszczenia swoich komórek z zas­trasza­ją­cym tem­pie i nie wyma­ga­cie kos­micznej mocy to propozy­cja Cater­pil­lara może wam przy­paść do gustu. Niestety, cena tele­fonu wciąż pozostaje nieznana.

Ciekawe? Podziel się!