Nokia-Lumia-520

Nokia zaprezen­towała cztery nowe mod­ele na tar­gach MWC 2013, moją uwagę przykuł smart­fon Nokia Lumia 520, który powinien zro­bić kari­erę dzięki niskiej cenie. Czy Nokia w końcu znalazła sposób na wyniesie­nie Win­dows Phone w górę?

Przy­pom­ni­jmy, w poniedzi­ałek Nokia oprócz mod­elu Lumia 720 i Nokii 301 i 105 zaprezen­towała także słuchawkę Nokia Lumia 520, która według mnie powinna być właśnie tym, czego szukają na rynku mobil­nym kon­sumenci. Model ten posi­ada ciekawą specy­fikację: Win­dows Phone 8, ekran 4 cale, dwur­dzeniowy pro­ce­sor Snap­dragon o tak­towa­niu 1GHz, 512MB RAM i 8GB ROM oraz aparat 5 Mpix z funkcją nagry­wa­nia filmów w jakości HD.

Pon­adto dużym atutem tego mod­elu jest jego atrak­cyjna cena: 139 euro (ok. 570zł). To właśnie ten aspekt bardzo często decy­duje o atrak­cyjności danego mod­elu. Z pewnoś­cią Nokia będzie w tym momen­cie mogła zasy­pać oper­a­torów swoją ofertą, a ci znowu będą mogli sprzedawać najnowsze Nokię w niskim abona­men­cie za 1zł. I tak właśnie koło będzie się kręcić.

Jak zresztą potwierdził anal­i­tyk z bry­tyjskiej firmy Canalys – Pete Cun­ning­ham, Dzięki Lumii 520 Nokii uda się trafić pod strzechy z sys­te­mem oper­a­cyjnym Win­dows 8. Te słowa dosyć mocno odd­ają to, co przed­stawia sobą Luma 520 ale też w sposób jasny pokazuje, że wcześniej Nokia miała prob­lem z prze­bi­ciem się do mas ze swoimi pro­duk­tami. Można śmi­ało stwierdzić, że wcześniejsze mod­ele Nokii z serii Lumia były za dro­gie w chwili debi­utu, co niestety odbi­jało się negaty­wnie na ich atrakcyjności.

Taka strate­gia Nokii może zadzi­ałać i potwierdzają to szty­wne dane. Nokia w zeszłym roku sprzedała o 99% więcej smart­fonów i tele­fonów w przedziale do 250 euro biorąc pod uwagę okres rok do roku. Nato­mi­ast wzrost mod­eli powyżej 250 euro wyniósł już tylko 23%.

Z drugiej jed­nak strony należy wziąć pod uwagę to, że zaniże­nie w ten sposób ceny Nokii Lumi 520 w porów­na­niu do pozostałych mod­eli z serii Lumia, może odbić się z jed­nej strony na wspani­ałej sprzedaży 520 ale też jed­nocześnie może to być klęska dla pozostałych tanich smart­fonów Nokii a także nowego mod­elu Nokii Lumii 720. Czy taka poli­tyka aby nie kręci bata na samą Nokię?

Ciekawe? Podziel się!