Nokia-developer

Nokia wys­tar­towała z kole­jnym pro­jek­tem skierowanym do twór­ców aplikacji mobil­nych, a dokład­nie mówiąc do devel­op­erów aplikacji J2ME. Co należy zro­bić by dostać za free Nokię Asha 311?

Wystar­czy zgłosić się drogą mailową wraz ze screenami oraz opisem aplikacji J2ME (Java Micro Edi­tion), której nie ma jeszcze w Nokia Store. Wyma­gania nie są duże a w zamian Nokia wyna­gradza Was tele­fonem Nokia Asha 311.

Pro­gram nie jest konkursem i skierowany jest raczej do osób, które posi­adają wiedzę z tego zakresu. Jeśli więc masz coś ciekawego do przed­staw­ienia, warto spróbować swoich sił – wbi­jaj na Face­booka Nokia Pol­ska i dodawaj swoje projekty!

Ciekawe? Podziel się!