Nokia Konursy app

Nokia Konkursy to ciekawa, infor­ma­cyjna aplikacja skierowana do posi­adaczy smart­fonów z Win­dows Phone (również Nokia Lumia). Jeśli chce­cie wygrać ciekawe nagrody i być na bieżąco z konkur­sami orga­ni­zowanymi przez Nokię Pol­ska – warto zain­tere­sować się tą prostą aplikacją.

Aplikacja Nokia Konkursy na Win­dows Phone posi­ada trzy pul­pity na których zna­jdziemy: aktu­alne konkursy, ostat­nio dodane konkursy oraz zapowiedź konkursów, które będą miały miejsce w najbliższej przyszłości. Oczy­wiś­cie w bazie aktu­al­nych konkursów zna­jdziemy opis konkursu, nagrody oraz ter­min wyko­na­nia konkret­nego zada­nia. Co ważne do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie nie musimy się nigdzie logować – wystar­czy wziąć udział pisząc np. odpowiedź na pytanie oraz poda­jąc swój adres email. Muszę przyz­nać, że takie rozwiązanie wydaje mi się najbardziej odpowied­nim z punktu widzenia użytkown­ika – konieczność zakłada­nia kole­jnych kont albo logowa­nia się z poziomu Face­booka mogłoby nas zmęczyć.

Nokia Konkursy app WP

Na sam koniec ważna wzmi­anka doty­cząca aplikacji. Otóż w zakładce ustaw­ienia apki Nokia Konkursy możemy ustawić tryb powiadomień Push – infor­ma­cja o nowych konkur­sach nawet w przy­padku gdy aplikacja jest wyłąc­zona. Warto sko­rzys­tać z tej opcji by nie zapom­nieć o nowym konkursie.

Apka Nokia Konkursy dla smart­fonów z Win­dows Phone (Nokia Lumia) może­cie pobrać oczy­wiś­cie za darmo z Mar­ket­place.

Życzę Wam powodzenia w konkursach :)

Ciekawe? Podziel się!