Parę dni temu pokazy­wal­iśmy wam rank­ing dziesię­ciu najpop­u­larniejszych urządzeń z Androi­dem. Teraz mamy podobny wykres, lecz tym razem doty­czący Win­dows Phone’a. Nie ma wielkiego zaskoczenia — Nokia jest zde­cy­dowanym liderem.

Tak, jak Sam­sung włada rynkiem android­owym, tak Nokię możemy uznać za niek­wes­t­ionowanego króla Win­dows Phone. Nic jed­nak dzi­wnego — jako jedyny tak duży pro­du­cent sku­pia się na wydawa­niu smart­fonów wyłącznie z sys­te­mem Microsoftu. Łącznie, aż 78% komórek z Win­dows Phone to właśnie Nokie.

10 najpop­u­larniejszych smart­fonów z Win­dows Phone:

 1. Nokia Lumia 800 — 18%
 2. Nokia Lumia 710 — 17%
 3. Nokia Lumia 610 — 16%
 4. Nokia Lumia 920 — 10%
 5. Nokia Lumia 900 — 6%
 6. Nokia Lumia 820 — 5%
 7. HTC 8X — 4%
 8. HTC 8S — 3%
 9. HTC Radar — 2%
 10. Nokia Lumia 822 — 2%
 11. Pozostałe tele­fony — 17%

Jak widać, aż 7 na 10 najpop­u­larniejszych smart­fonów z sys­te­mem Win­dows Phone to Nokie. Szkoda tylko, że w statystykach brakuje Sam­sunga — Jestem ciekaw, jak na tle reszty wypadł ATIV S.

Pon­adto, z danych dowiadu­jemy się, że już ponad połowa, a dokład­niej 54% smart­fonów z Win­dows Phone 8, otrzy­mała aktu­al­iza­cję do wer­sji Portico.

Gorzej z kolei jest z długo wyczeki­wanym Win­dows Phone’m 7.8, który zna­j­duje się zaled­wie na 16% słuchawek z WP7. Gdy miną pier­wsze prob­lemy z lokalną dostęp­noś­cią łatki wśród oper­a­torów, te statystyki z pewnoś­cią pod­skoczą w górę.

Via

 

 

Ciekawe? Podziel się!