LG postanawia odświeżyć swoją gamę smart­fonów z rodziny L. W trak­cie CES 2013 mają zostać zaprezen­towane trzy mod­ele będące następ­cami LG L3, L5 i L7.

LG z serii L są często spo­tykanymi smart­fon­ami w naszym kraju. Na ich sukces składa się przede wszys­tkim okazyjna cena u oper­a­torów oraz pode­jś­cie pro­du­centa do aktu­al­iza­cji. Wkrótce możemy spodziewać się następną serię tych komórek z wyłącze­niem naj­moc­niejszego L9.

Pier­wszy z nich — bardzo budże­towy LG L3 II zostanie udoskon­alony wzglę­dem poprzed­nika o szyb­szy pro­ce­sor (1 GHz zami­ast 800 MHz) oraz aparatem (5 Mpix zami­ast 3,2 Mpix). Reszta ma pozostać niezmieniona — pozostaną 384 MB RAM-u, wbu­dowany odbiornik A-GPS oraz znien­aw­id­zony przeze mnie ekran TFT o rozdziel­czości 240 x 320 pik­seli i przekąt­nej 3,2″. Wielka szkoda, że ten ostatni ele­ment pozostaw­iono zachować, gdyż ten panel ofer­uje niedostate­czne kąty widzenia, słabe odw­zorowanie kolorów i nieak­cep­towanie niski współczyn­nik PPI.

LG L5 II także będzie mod­elem z niższej półki, choć nie aż tak niskiej, co nowe L3. Ten smart­fon otrzyma ekran 4″ 480 x 800 pik­seli, CPU o mocy 1 GHz i grafikę Pow­erVR SGX531.

Ostatni z nowych smart­fonów to LG L7 II. Jego ekran odz­naczać się będzie rozdziel­czoś­cią 4,3″ oraz rozdziel­czoś­cią 480 x 800 pik­seli. Wyko­rzysta dwur­dzeniowy pro­ce­sor 1 GHz oraz 768 MB pamięci RAM. Nie zabraknie też miejsca dla aparatu 8 Mpix z możli­woś­cią nagry­wa­nia filmów 720p.

Wszys­tkie z tych smart­fonów mają otrzy­mać Androida w wer­sji 4.1 Jelly Bean. Boję się, że LG L3 II może nie podołać temu sys­te­mowi, a wsze­chobecne lagi uprzykrzą życie każdemu naby­wcy. Mam też niedosyt w przy­padku L7, w którym spodziewałem się lep­szego pro­ce­sora. Ogól­nie rzecz ujmu­jąc, nie będą to nowoczesne smart­fony, lecz jedynie poprzed­nie urządzenia z wprowad­zonymi kos­me­ty­cznymi poprawkami.

Via

Ciekawe? Podziel się!