Czym bliżej MWC 2013, tym atmos­fera robi się goręt­sza. Nowy prze­ciek wspom­ina o tym, że Nokia ma w planach wydać aż sześć różnych smartfonów.

Nokia wie, że aby wró­cić do gry i przy­wró­cić sobie opinię sprzed paru lat, będzie musi­ała stawać na głowie. Zaprezen­towana w ubiegłym roku Lumia 920 wzbudz­iła powszechne zain­tere­sowanie, lecz wielkim błę­dem byłoby spocząć na lau­rach w takim momen­cie — Finowie potrze­bują kole­jnych urządzeń, które poz­wolą na siebie zarobić.

Chiński oper­a­tor China Mobile jest źródłem kole­jnego prze­cieku, z którego jasno wynika, że Nokia w najbliższym cza­sie ujawni aż pięć nowych smart­fonów. Będą to: Lumia 520, Lumia 719, Lumia 730, Lumia 910 i — co najważniejsze - Lumia 1000.

Model oznac­zony nazwą Lumia 1000 prezen­tuje się nad wyraz obiecu­jąco. Czyżby chodz­iło o EOS-a/Catawalka? Myślę, że możemy tak przy­puś­cić. Dla przy­pom­nienia — będzie to smart­fon z alu­min­iową obu­dową, Win­dows Phone 8 i aparatem Pure­View o matrycy 41 Mpix.

Przy­pom­i­na­jąc sobie jeszcze prze­ciek mówiący o Lumii 720 łatwo możemy skalku­lować, że Nokia ma w planach pokazać nie pięć, a aż sześć Lumii. Możliwe, że niek­tóre z nich (Lumia 719?) będą jedynie lokalnymi odmi­anami innych smart­fonów różnią­cymi się jedynie niez­nacznymi deta­lami, jak np. obudową.

Pewne jest, że Nokia zamierza zaprezen­tować nowe smart­fony pod­czas targów MWC 2013. Wygląda na to, że mamy na co czekać!

Via

Ciekawe? Podziel się!