Nokia EOS z pewnoś­cią nie będzie jedynym smart­fonem Nokii, który zade­bi­u­tuje w najbliższym cza­sie. Najnowszy prze­ciek pochodzi z Indonezji i wygląda na to, że wkrótce możemy się doczekać dwóch tanich Lumii z Win­dows Phone 8.

Przed tym, jak pro­dukty wchodzą na rynek, muszą prze­jść przez liczne test w celu otrzy­ma­nia cer­ty­fikatów wyma­ganych, by mogły być sprzedawane na lokalnych rynkach. Tak też było w przy­padku dwóch Nokii, które właśnie zostały znalezione w pewnym doku­men­cie z Indonezji.

Wspom­ni­anymi smart­fon­ami są Nokia Lumia 520 i Nokia Lumia 720. Sądząc po nazewnictwie, będą to tanie smart­fony przez­nac­zone dla osób poszuku­ją­cych taniego, intu­icyjnego lecz także i mul­ti­me­di­al­nego smart­fona z Win­dows Phone 8.

Prze­ciek można uznać za wiary­godny, gdyż rok temu w ten sam sposób doszło do ujawnienia Lumii 610, która wkrótce potem została zaprezen­towana pod­czas targów CES 2012.

Inny prze­ciek mówi o specy­fikac­jach dwóch Nokii o nazwach kodowych Zeal i Flame. Sądząc po rozmi­arach wyświ­et­lacza, Lumią 720 jest Zeal, a Flame to pięćsetdwudziestka.

Nokia Zeal

 • wyświ­et­lacz 4,3″
 • Dwur­dzeniowy pro­ce­sor 1 GHz
 • 512MB RAM
 • 8GB pamięci wewnętrznej
 • Slot na karty pamięci micro-SD
 • Obu­dowa typu unibody
 • Win­dows Phone 8

Nokia Flame

 • wyświ­et­lacz 4,0″
 • Dwur­dzeniowy pro­ce­sor 1 GHz
 • 512MB RAM
 • 4GB pamięci wewnętrznej
 • Slot na karty pamięci micro-SD
 • Aparat 5 Mpix
 • Win­dows Phone 8

Doda­jmy też, że T-Mobile w swoich planach zawarł wdroże­nie do swo­jej oferty Nokię Flame na drugą połowę kwiet­nia, co przed­stawia poniższe zdję­cie. Możemy zatem spodziewać się, że zarówno ten model, jak i Lumia 720 zostaną po raz pier­wszy zaprezen­towane pod­czas MWC 2013, na którym Nokia zapowiedzi­ała swoją obecność.

Via

Ciekawe? Podziel się!