Sony sukcesy­wnie rozsz­erza swoją ofertę smart­fonów o kole­jne ciekawe mod­ele. Wśród nich zna­j­duje się Xpe­ria SP, której pre­miery możemy się spodziewać pod­czas Mobile World Con­gress 2013.

Jakiś czas temu pisal­iśmy o wycieku tajem­niczego smart­fona Sonego o nazwie kodowej C530X HuaShan. Od tego czasu dowiedzieliśmy się paru nowych rzeczy o tym urządzeniu.

Przede wszys­tkim, tele­fon ten otrzyma nazwę Sony Xpe­ria SP. Mnie oso­biś­cie nazewnictwo japońs­kich komórek powoli zaczyna den­er­wować, gdyż ciężko doszukać się w nim więk­szej logiki — dal­sza lit­era nie zawsze oznacza lep­szy model. Wprowadze­nie urządzeń z dwoma lit­erami w nazwie utrud­nia sprawę jeszcze bardziej. Jakby tego było mało, w między­cza­sie Sony wypuszcza też low-endowe smart­fony ze słownymi nazwami, jak Sola, Tipo czy Miro. W głowie może się zamieszać!

Potwierdz­iły się infor­ma­cje, że Xpe­ria SP otrzyma dwur­dzeniowego Snap­drag­ona o częs­totli­wości 1,7 GHz. Nie będzie to jed­nak jed­nos­tka z rodziny S4 Pro, lecz S4 Plus. Pamięć ram wynosić ma 1 GB, a wyświ­et­lacz o przekąt­nej 4,5″ zostanie obdar­zony rozdziel­czoś­cią 1184 x 720 pik­seli (nie uwzględ­ni­a­jąc przy­cisków ekra­nowych na dole). Smart­fon będzie pra­cował pod kon­trolą Android 4.1.2 Jelly Bean i na jego wyposaże­niu nie zabraknie slotu na karty pamięci, LTE i NFC. Niek­tórych zmartwi fakt, że baterii bate­ria nie będzie wymienialna.

Smart­fon zostanie zaprezen­towany ofic­jal­nie pod­czas targów MWC 2013 pod koniec tego miesiąca.

Nad­chodzącą Xperię SP może­cie obe­jrzeć na zdję­ci­ach poniżej, gdzie pozuje razem z Xperią V. Nowy model zna­j­duje się po lewej stronie , nato­mi­ast Xpe­ria V leży na prawo.

Via

Ciekawe? Podziel się!