Mamy dostęp do statystyk sys­temu Android za ubiegły miesiąc. Która wer­sja Androida jest najpowszech­niejsza? Czy Jelly Bean rośnie w siłę? Na te (i nie tylko) pyta­nia poz­na­cie odpowiedzi w tym newsie.

Do dzi­wnej sytu­acji doszło w tym miesiącu. Chyba po raz pier­wszy w his­torii Android 4.0 Ice Cream Sand­wich odno­tował spadek pro­cen­towego udzi­ału wśród wszys­t­kich Androidów (29% zami­ast wcześniejszych 29,1%). Co prawda jest min­i­malny, lecz jak dla mnie i tak  jest to powód do zad­owole­nia — można wyciągnąć z tego wniosek, że użytkown­icy Lodowych Kanapek chęt­nie aktu­al­izują swoje smart­fony do nowszego Jelly Beana.

Jelly Bean coraz szy­b­ciej pnie się do góry — tym razem aż o jedną trze­cią (3,4 punk­tów pro­cen­towych). Dajmy żelkom jeszcze ze dwa, trzy miesiące, a zobaczy­cie, że prze­goni Chłod­nego Sandwicza.

Najwięk­szym prob­le­mem wciąż jest jed­nak pocz­ciwy Gin­ger­bread, który nadal obe­j­muje tron i nie ma zami­aru szy­bko z niego zejść. Jego udział wynosi aż 45,6%, a jego spadek pop­u­larności jest niezbyt okazały.

Jeśli chce­cie zobaczyć statystyki Androida za grudzień, odsyłam was tutaj.

Nato­mi­ast tutaj może­cie pode­jrzeć bardziej szczegółowe statystyki z tego miesiąca.

Ciekawe? Podziel się!