Z Sam­sungiem dzieje się coś złego. Tydzień temu zaprezen­tował dwa nowe smart­fony, które odz­naczały się tym, że… nie odz­naczały się niczym od innych smart­fonów firmy. Teraz Kore­ańczycy pokazują światu dwa nowe mod­ele, które swoją pow­tarzal­noś­cią biją na głowę oby­dwa wcześniejsze.

Pisanie o pre­mier­ach nowych Sam­sungów to kosz­mar dla każdego redak­tora. Nie ma w tym niczego ciekawego, a każdy nowy tele­fon tego pro­du­centa (no, może z wyjątkiem serii Galaxy S oraz Note) jest taki sam. Mimo to, dwie dzisiejsze gwiazdy — Young i Fame z pewnoś­cią doskonale się sprawdzą w gen­erowa­niu przy­chodów. Mogę się założyć, że oper­a­torzy zaofer­ują te smart­fony w bardzo korzyst­nych warunk­ach, dzięki czemu spotkamy je bardzo często w dło­ni­ach wielu osób, które nawet nie mają poję­cia, czym jest Android.

Sam­sung Galaxy Young

Pier­wszą zabawką Sam­sunga jest Young. Należy on do najniższej ligi smart­fonów. Jego wyświ­et­lacz o rozdziel­czości  480 x 320 otrzy­mał przekątną 3,27″. Pod nim zna­jdziemy pro­ce­sor 1 GHz, 768 MB RAM-u, 4 GB pamięci wewnętrznej, slot na karty pamięci, aparat 3 Mpix, kamerkę 0,3 Mpix i aku­mu­la­tor 1300 mAh.

Sam­sung Galaxy Fame

Drugi jest Fame. Ten model otrzy­mał nieco więk­szy wyświ­et­lacz i lep­szy aparat, lecz Sam­sung poskąpił mu pamięci oper­a­cyjnej. Dokład­niej mówiąc, wyświ­et­lacz ma przekątną 3,5″  (rozdziel­czość została taka sama, co w Youngu), pamięć RAM wynosi 512 MB, a jed­nos­tka aparatu wykonuje fotki w pię­ciu megapik­selach. Niek­tórych może zaciekawić to, że smart­fon zostanie również wydany w odmi­anie z NFC. Reszta jest iden­ty­czna, jak w przy­padku wyżej opisanego Younga.

Co dzi­wne, zarówno Young i Fame otrzy­mają Androida 4.1 Jelly Bean oraz nakładkę sys­te­mową Touch­Wiz. Jakiś czas temu Sam­sung oświad­czył, że nie wyda aktu­al­iza­cji do tej wer­sji Androida dla np. pier­wszego Galaxy S ze względu na zbyt słabą specy­fikację. Zatem możemy dojść do dwóch wniosków: Sam­sung ma gdzieś swo­jego klienta, a Young i Fame nie będą dzi­ałać płynnie.

Cena obu słuchawek nie została jeszcze podana, lecz miejmy nadzieję, że będzie ona jak najtańsza.

 Via

Ciekawe? Podziel się!