Jeśli jesteś klien­tem Orange i dodatkowo posi­adasz smart­fon z Win­dows Phone, na pewno będziesz zad­owolony z aplikacji Mój Orange, która daje dostęp do najważniejszych infor­ma­cji na temat two­jego konta.

Wielu oper­a­torów komórkowych ofer­uje swoje aplikacje przez­nac­zone do szy­bkiego sprawdza­nia pozostałych środ­ków na kon­cie i innych danych. Nie inaczej jest w przy­padku Orange, którego aplikacja o nazwie Mój Orange zawędrowała na sys­tem Microsoftu.

To, co ofer­uje, najlepiej odda jej opis umieszc­zony w Marketplace:

Orange On-line w Twoim smart­fonie — samodziel­nie zarządzaj swoim kontem.

Mój Orange to ofic­jalna i bezpłatna aplikacja Orange dla osób korzys­ta­ją­cych z tele­fonów Win­dows Phone. Aktu­al­nie aplikacja umożliwia:

— sprawdzanie stanu konta: minut, złotówek, paki­etów sms/mms, trans­misji danych i paki­etów dodatkowych

- obe­jrze­nie ostat­nich fak­tur i płat­ności — podgląd infor­ma­cji o Twoim numerze i planie taryfowym

Kole­jne funkcjon­al­ności już wkrótce.

Jeśli jeszcze nie korzys­tasz z Orange On-line przed uru­chomie­niem Mój Orange załóż dar­mowe konto por­talu orange.pl

Jeśli po zain­stalowa­niu aplikacji stwierdzisz, że potrze­bu­jesz czegoś więcej lub jakaś funkcja nie dzi­ała zgod­nie z twoimi oczeki­wa­ni­ami, zostań częś­cią zespołu budu­jącego Mój Orange i swoje sug­estie przekaż nam na forum (orange.pl/forum) w kat­e­gorii „Mój Orange”.

 

Aplikacja pozwala na sprawdze­nie stanu konta w łatwy i szy­bki sposób. By sprawdzić pozostałe środki, do tej pory należało posłużyć się kodem, a zasięg­nię­cie bardziej szczegółowych wiązało się z odwiedze­niem strony Orange, co w przy­padku smart­fonów nie było najwygod­niejszym rozwiązaniem.

Mój Orange dzi­ała zarówno na sys­temie Win­dows Phone 7.5, 7.8, oraz najnowszym 8. Aplikacja dostępna jest także na Androida i iOS.

Mój Orange — Win­dows Phone Download

Mój Orange — Android Download

Mój Orange — iOS Download

Ciekawe? Podziel się!