Oto Acer Liq­uid C1 — najnowszy owoc współpracy Acera z Intelem. Jest to ciekawa propozy­cja dla osób potrze­bu­ją­cych dobrego, choć nie szoku­jącego swoją ceną smartfona.

Smart­fon Acera prezen­tuje się całkiem nieźle. Jest to kole­jny gracz na rynku z pro­ce­sorem Intel Atom, który zdaje się być solid­nym urządze­niem, choć raczej nie zrobi furory. W porów­na­niu do ZTE Grand X In również posi­ada­jącego Atoma wypada nieco blado.

To, czy pol­u­bi­cie Liq­uida C1 zależeć będzie od waszego nastaw­ienia co do intelowskiego CPU. Co prawda ma on rewela­cyjną renomę za sprawą swoich pro­ce­sorów przez­nac­zonych do kom­put­erów oso­bistych, lecz wiele osób kry­tykuje jego jed­nos­tkę dla mobil­nych urządzeń. Wiele aplikacji nie jest zop­ty­mal­i­zowanych pod ten układ a wyda­jnoś­cią potrafi znacznie odstawać od kokurencji, choć ma też swoje grono fanów.

Acer Liq­uid C1 posi­ada dwur­dzeniowego Atoma w wer­sji Z2420 Lex­ing­ton charak­teryzu­jącego się zegarem 1,2 GHz. Oprócz niego na pokładzie zna­j­duje się wyświ­et­lacz IPS 4,3″ o rozdziel­czości 960 x 540 pik­seli, aparat główny 8 Mpix i 0,3 Mpix z przodu, 4 GB pamięci wewnętrznej z możli­woś­cią rozsz­erzenia kar­tami micro-SD. Nie naj­gorszy czas pracy na jed­nym cyklu zapewni bate­ria 2000 mAh. Sys­te­mem został Android w wyda­niu 4.0 Ice Cream Sand­wich.

Smart­fon będzie dostępny w dwóch wer­s­jach kolorysty­cznych — czarnej i białej. Nie wiemy, czy trafi do Polski.

Ciekawe? Podziel się!