Bar­ney Stin­son, postać z pop­u­larnego seri­alu Jak poz­nałem waszą matkę, znany jest ze swo­jego niezwykłego umiłowa­nia do gar­ni­turów. Jeśli chce­cie pójść w jego ślady, z pewnoś­cią przyda wam się aplikacja Tie Men­tor na smart­fony Win­dows Phone. Dzięki niej dowiecie się, jak zaw­iązać krawat na jeden z sied­miu leg­en­darnych sposobów.

Choć czynię to rzadko, lubię chodzić w gar­ni­tu­rach. Niestety, w prze­ci­wieńst­wie do wyżej przy­toc­zonego Bar­neya nie jestem syn­on­imem pożą­da­nia dla kobiet. Może to dlat­ego, że do gar­ni­turów nigdy nie zakładam krawatu? Być może najwyższa pora to zmienić, lecz jest pewien prob­lem — nie potrafię go wiązać.

Wielu mężczyzn ma ten sam prob­lem: jak zaw­iązać krawat? Krawat nie jest ele­mentem naszej garder­oby, z którym obchodz­imy się na co dzień, więc mamy prawo nie znać węzłów. Z pomocą przy­chodzi jed­nak Tie Men­tor. Jest to aplikacja, która w bardzo przys­tępny sposób  pokazuje różne metody wiąza­nia krawatu.

 

Tie Men­tor w swoich zasobach ma aż sie­dem sposobów na zaw­iązanie krawatu. Instrukcje są pokazane w sposób obrazkowy w kilku krokach, dzięki czemu naprawdę ciężko się zagu­bić. Myślę, że nawet najwięk­sza oferma powinna sobie dać radę z wiązaniem tego mate­ri­ałowego pasa wokół szyi i przy okazji się nie udusić.

Aplikacja przez­nac­zona jest na smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone i zaj­muje jedynie 1 MB.

Tie Men­tor — Download

Ciekawe? Podziel się!