Nokia Lumia Pureview

Już za kilka tygodni odbędą się targi Mobile World Con­gress 2013, na których Nokia zapowiedzi­ała swoją obec­ność. Jak sobie przy­pom­i­na­cie, właśnie wtedy Nokia zaprezen­towała model 808 Pure­View czy i tym razem możemy spodziewać się takiej niespodzianki w przy­padku mod­eli Nokia Lumia?

Nokia Lumia z aparatem 41 Mpix i PureView

Jedno jest pewne – Nokia zaprezen­tuje smart­fony z linii Lumia i nie zaskoczy już nikogo smart­fon­ami z Sym­bianem (pomimo niezad­owole­nia wielu użytkown­ików smart­fonów Nokia). Wśród plotek coraz częś­ciej przeczy­tać można, że Nokia może nas zaskoczyć mod­elem Lumia z aparatem 41 Mpix i tech­nologią Pure­View. Prezen­tacja takiego mod­elu łączyłaby się z pewnoś­cią z dużym zaciekaw­ie­niem wszys­t­kich pasjonatów nowoczes­nych tech­nologii. Oso­biś­cie taki model Nokii Lumii, który byłby utrzy­many w styl­istyce Lumii 920 oraz na swoim wyposaże­niu miałby aparat 41 Mpix z tech­nologią Pure­View, wydaje mi się najlep­szym kandy­datem do zakupu w najbliższym cza­sie. Niestety na potwierdze­nie plotek musimy jeszcze poczekać.

Drugim „big newsem” z obozu Nokii mógłby być tablet, na który każdy czeka już od dłuższego czasu. Jak więk­szość nowości na rynku mobil­nym, Nokia także przesypia trochę erę tabletów, a szkoda. Wzor­nictwo nowych pro­duk­tów Nokii wielu przy­pada do gustu a silna współpraca z Microsoftem mogłaby zaowocować wydanie całkiem dobrego tabletu od Nokii z Win­dows RT. Może Nokia i w tym wypadku boi się star­cia z Androi­dem, który zdobywa coraz to więk­szą część rynku tabletów? Może Finowie nie wierzą na tyle w table­towy sys­tem od Microsoftu by wprowadzać go na swoje urządzenia? MWC 2013 rozpoczyna się już 25 lutego – miejmy nadzieję, że Nokia zaskoczy nas czymś nowym, świeżym i innowacyjnym.

Ciekawe? Podziel się!